На головну сторінкуНаписати листаДодати в вибране  Аудиторські фірми Електронна база документів  Online - консультація аудитора
Аудит
Аудиторські фірми
Корисне аудиторам
Податки
Збори
Обов'язкові платежі
Бухгалтерський облік
Автоматизація
Головна сторінка - Аудит -Аудит касових операцій

Аудит касових операцій


Дивіться також:
Особливості нормативної бази готівково - розрахункових операцій
Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні
Методика аудиту касових операцій
Оцінка системи внутрішнього контролю і виявлення зон ризику
Зміст програми перевірки руху грошових коштів в касі
Збір аудиторських доказів і оформлення робочих документів

Організація та документальне оформлення касових операцій

11 вересня 2008 / Залишив(ла):Admin


Розрахунки готівкою підприємств між собою та з підприємцями і фізичними особами проводяться як за рахунок коштів, одержаних з кас банків, так і за рахунок готівкової виручки і здійснюються через касу підприємств з веденням касової книги встановленої форми.

Розрахунки готівкою підприємств (підприємців) та фізичних осіб здійснюються також через установи банків згідно з вимогами Інструкції з організації емісійно-касової роботи в установах банків України. Сума готівкового розрахунку одного підприємства (підприємця) з іншим підприємством (підприємцем) не повинна перевищувати десять тисяч гривень протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами. Платежі понад установлену граничну суму проводяться виключно в безготівковому порядку. Кількість підприємств (підприємців), з якими проводяться розрахунки, протягом дня не обмежується.

Для здійснення розрахунків готівкою кожне підприємство повинно мати касу. Каса підприємства - це приміщення або місце здійснення готівкових розрахунків, а також приймання, видачі, зберігання готівкових коштів, інших цінностей, касових документів.

У касі підприємства може зберігатися готівка, цінні папери, придбані у інших підприємств (акції, облігації тощо), грошові документи, які є бланками суворого обліку (трудові книжки та вкладні листки до них, квитанції подорожніх листів автотранспорту, бланки довіреностей тощо).

Грошовими документами вважаються документи, які знаходяться в касі підприємства: оплачені путівки в санаторії, пансіонати та будинки відпочинку; поштові марки; проїзні квитки тощо. Керівник підприємства зобов'язаний забезпечити обладнання каси і належне зберігання цінностей у касі та при їх транспортуванні.

Посадова матеріально відповідальна особа, яка завідує касою, видачею та прийманням грошей і цінних паперів на підприємстві, називається касиром. На цю посаду працівник призначається наказом керівника підприємства, який зобов'язаний під розписку ознайомити новопризначеного касира з Порядком ведення касових операцій і укласти з ним договір про повну матеріальну відповідальність за збереженість всіх прийнятих ним цінностей.

Підприємства можуть зберігати в касі готівку тільки в межах готівки ліміту залишку готівки, тобто граничної суми розміру готівки, яка може залишатися в касі підприємства на кінець робочого дня і встановлюється установою банку або самостійно визначається підприємством. Для кожного підприємства ліміт залишку готівки встановлюється банками з урахуванням режиму та специфіки роботи підприємства, його віддаленості від установи банку, розміру касових оборотів, встановлених строків і порядку здавання касової виручки на період дії договору на розрахунково-касове обслуговування до їх перегляду з ініціативи підприємства або банку. У випадку, якщо для підприємства ліміт залишку готівки в касі не встановлено, вся наявна в його касі на кінець дня готівка (крім розміру одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян) вважається понадлімітною, і повинна здаватися до банку.

В міру здійснення операцій розрахунки готівкою обмежуються. Підприємства сфери торгівлі, громадського харчування та послуг при здійсненні касових операцій із готівкою мають забезпечувати постійну наявність в своїх касах розмінної монети різних номіналів для видачі здачі громадянам. Невидача громадянам здачі через відсутність або недостатню наявність розмінної монети на цих підприємствах протягом робочого дня є порушенням касової дисципліни, за що щодо винних осіб вищезазначених підприємств можуть застосовуватися штрафні санкції, визначені статтею 164-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Для якісного відображення в обліку господарських операцій затверджено План рахунків бухгалтерського обліку.

Рахунок 30 "Каса" призначений для узагальнення інформації про наявність і рух грошових коштів у касі підприємства.

Рахунок 30 "Каса" має такі субрахунки:    301 "Каса в національній валюті";   302 "Каса в іноземній валюті".

За дебетом рахунку 30 "Каса" відображається надходження грошових коштів до каси підприємства, за кредитом - виплата (витрачання) готівки.

На підприємствах, де працюють операційні каси (продаж квитків, оплата послуг зв'язку, обмін валюти тощо) відкриваються субрахунки "Операційна каса в національній валюті" та "Операційна каса в іноземній валюті".

Рахунок 30 "Каса" кореспондує

  

за дебетом з кредитом рахунків: 

  

за кредитом з дебетом рахунків: 

 

14 

"Довгострокові фінансові інвестиції" 

14 

"Довгострокові фінансові інвестиції" 

 

15 

"Капітальні інвестиції" 

15 

"Капітальні інвестиції" 

 

16 

"Довгострокова дебіторська
заборгованість" 

30 

"Каса" 

 

31 

"Рахунки в банках" 

 

30 

"Каса" 

33 

"Інші кошти" 

 

31 

"Рахунки в банках" 

35 

"Поточні фінансові інвестиції" 

 

34 

"Короткострокові векселі одержані" 

36 

"Розрахунки з покупцями та замовниками" 

 

36 

"Розрахунки з покупцями та замовниками" 

37 

"Розрахунки з різними дебіторами" 

 

37 

"Розрахунки з різними
дебіторами" 

39 

"Витрати майбутніх періодів" 

 

41 

"Пайовий капітал" 

 

41 

"Пайовий капітал" 

45 

"Вилучений капітал" 

 

42 

"Додатковий капітал" 

46 

"Неоплачений капітал" 

 

 

 

47

"Забезпечення майбутніх витрат і платежів"

 

45 

"Вилучений капітал" 

48 

"Цільове фінансування і цільові
надходження" 

 

46 

"Неоплачений капітал" 

 

48 

"Цільове фінансування і цільові
надходження"  

50 

"Довгострокові позики" 

 

51 

"Довгострокові векселі видані" 

 

50 

"Довгострокові позики" 

52 

"Довгострокові зобов'язання за облігаціями" 

 

52 

"Довгострокові зобов'язання за облігаціями" 

 

53 

"Довгострокові зобов'язання з оренди" 

 

55 

"Інші довгострокові зобов'язання" 

 

60 

"Короткострокові позики" 

55 

"Інші довгострокові зобов'язання" 

 

63 

"Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 

60 

"Короткострокові позики" 

 

61 

"Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" 

 

66 

"Розрахунки з оплати праці" 

 

68 

"Розрахунки за іншими операціями" 

 

62 

"Короткострокові векселі видані" 

 

69 

"Доходи майбутніх періодів" 

63 

"Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 

 

70 

"Доходи від реалізації" 

 

71 

"Інший операційний дохід" 

65 

"Розрахунки за страхуванням" 

 

73 

"Інші фінансові доходи" 

66 

"Розрахунки з оплати праці" 

 

74 

"Інші доходи" 

67 

"Розрахунки з учасниками" 

 

75 

"Надзвичайні доходи" 

68 

"Розрахунки за іншими
операціями" 

 

76 

"Страхові платежі" 

 

97 

Виключено 

69 

"Доходи майбутніх періодів" 

 

  

  

76 

"Страхові платежі" 

 

  

  

84 

"Інші операційні витрати" 

 

  

  

85 

"Інші затрати" 

 

 

 

90

"Собівартість реалізації"

 

  

  

91 

"Загальновиробничі витрати" 

 

  

  

92 

"Адміністративні витрати" 

 

  

  

93 

"Витрати на збут" 

 

  

  

94 

"Інші витрати операційної діяльності" 

 

  

  

95 

"Фінансові витрати" 

 

  

  

97 

"Інші витрати" 

 

  

  

99 

"Надзвичайні витрати" 

 

 

(рахунок 30 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. N 1012,
 від 24.09.2004 р. N 591)

Версія для друку


Коментарів: 1
1. Залишив(ла) Вова (Цитувати Ім'я) 7 лютого 2010 - 08:38
Мало

Залишити коментар до «Організація та документальне оформлення касових операцій»
Ім'я

E-mail   Вхід
  Логин:
     Реєстрація
  Пароль:
    Забув пароль
  
   Пошук у статтях та новинах
 
   Курси валют на 15.06.2024
ВалютаКупівля
готівка
Продаж
готівка
НБУ
USD40,9641,0640,66
EUR44,1344,3043,44