На головну сторінкуНаписати листаДодати в вибране  Аудиторські фірми Електронна база документів  Online - консультація аудитора
Аудит
Аудиторські фірми
Корисне аудиторам
Податки
Збори
Обов'язкові платежі
Бухгалтерський облік
Автоматизація
Головна сторінка - Аудит -Міжнародні стандарти аудиту

Міжнародні стандарти аудиту


Дивіться також:
Призначення й класифікація міжнародних стандартів аудиту
Міжнародні стандарти аудиту (англійською мовою)
Використання результатів роботи іншого аудитора (МСА 600)
Поняття й види аудиторських доказів (МСА 500)
Аудиторський висновок про фінансову звітність (МСА 700)
Аудиторський висновок при виконанні завдань з аудиту спеціального призначення (МСА 800)

Підтвердження оцінних значень у ході аудиту (МСА 540)

14 березня 2008 / Залишив(ла):Admin


Оцінне значення — це приблизне визначення суми статті обліку у відсутності точних способів виміру. У ході аудиту даний аспект може впливати на формування фінансової звітності. Аудит оцінних значень розглядається в МСА 540.


Мета МСА 540 — установлення стандартів і надання керівництва відносно аудиту оцінних значень, які втримуються у фінансовій звітності.


Оцінне значення є складовою частиною системи бухгалтерського обліку фірми або її частиною тільки на кінець періоду. Воно  часто формується в умовах невизначеності щодо результату подій, на основі суджень. За підготовку оцінних значень, відбитих у звітності, відповідальність несе керівництво клієнта. Процес визначення оцінного значення може бути простимо або складним. У багатьох випадках ці значення виводяться за допомогою формул, заснованих на певному досвіді.


 Аудитор перевіряє доречність формул, використовуваних керівництвом, правильність процедур обчислення (обсяг тестів залежить від істотності оцінних значень). При перевірці розгляду процедур затвердження оцінних значень керівництвом аудитор винний визначити, чи було значення затверджене керівництвом, що має відповідні повноваження, і чи відбиті процедури розгляду й затвердження в документації клієнта.


Згідно МСА 540 „Аудит оцінних значень” аудитор винний визначити, чи обґрунтоване оцінне значення, чи розкрита необхідна інформація про нього. При цьому вибираються необхідні підходи з нижченаведених:


1.  Огляд і тестування процесу виведення клієнтом оцінних значень.


2.  Використання незалежної оцінки й порівняння отриманих результатів з даними клієнта.


3.  Огляд наступних подій, що підтверджують або спростовують зроблені оцінки.


При першому підході аудитор виконує наступні процедури:


- оцінка даних і аналіз допущень, на яких засноване оцінне значення;


-  перевірка обчислень, виконуваних при оцінці;


- порівняння оцінних значень і фактичних результатів попередніх періодів;


- розгляд процедури затвердження оцінних значень керівництвом.


Як докази обґрунтованості оцінки керівництва можуть виступати:


-  дані, оброблювані в системі бухгалтерського обліку суб'єкта (у МСА 540 «Аудит оцінних значень» приводитися приклад про підтвердження сум резерву по гарантії за допомогою відомостей про реалізацію товарів, у тому числі тихнув, гарантійний рядків по яких не минувши);


-  доказу, отримані із зовнішніх джерел (наприклад, при перевірці обґрунтованості створення резервів під знецінення активів залучаються дані із прас - листів фірм, що реалізують аналогічні товари; при визначенні оцінки керівництвом можливих фінансових наслідків задоволення позовів, поданих відносно клієнта, аудитор винний звернутися за роз'ясненням до юристів суб'єкта);


- прогнозні дані для визначення оцінних значень (прикладом може служити зіставлення розрахунків можливих строків оплати дебіторської заборгованості з даними минулих періодів);


- державні й галузеві статистичні дані (майбутній рівень інфляції, процентні ставки, рівень зайнятості населення й ін.).


Остаточна оцінка обґрунтованості досліджуваних значень проводитися на підставі знання бізнесу клієнта й аналізу погодженості оцінки з іншими доказами, отриманими в ході аудиту. Якщо є значна різниця між оцінкою, підтвердженою доказами аудитора, і показником, визначеним керівництвом, то клієнтові необхідно її обґрунтувати. Якщо керівництво не надасть вагомого обґрунтування оцінки, аудитор може звернутися до  керівництва про перегляд показника, а у випадку відмови вважати виявлену різницю перекручуванням інформації.


Якщо розбіжності обґрунтовані, але є загальна тенденція до завищення або заниження показників, то аудитор має визначити, чи не здійснить ця обставина в сукупності істотного впливу на фінансову звітність.


Коли неможливо одержати розумне оцінне значення, аудитор має подумати про доцільність застосування модифікованого аудиторського висновку  відповідно до МСА 700.


При аудиті оцінних значень аудитор може застосовувати наступні аудиторські процедури:


1. Оглядову перевірку й тестування процесу, які використовуються керівництвом при виведенні оцінних значень, до них відносяться:


- оцінка даних і розгляд допущень. При проведенні цих процедур аудитор має переконатися в точності, повноті й доречності зроблених оцінок;


- тестування обчислень, зроблених при оцінці; при цьому винна бути перевірена процедура обчислення;


- порівняння оцінок різних періодів. При проведенні процедур порівняння збільшується надійність отриманих оцінок;


- розгляд процедур затвердження оцінних значень керівництвом. При проведенні цих процедур аудитор винний переконатися в тім, на якому рівні було ухвалене рішення і як воно оформлений;


2. Незалежну оцінку для порівняння з наявним значенням;


3. Оглядову перевірку наступної події для підтвердження наявної оцінки.


Незалежна оцінка необхідна для підтвердження наявних оцінних значень і збільшення їхньої надійності.


Оглядова перевірка може знизити або усунути необхідність у перевірці або тестуванні процедур, використовуваних керівництвом при підготовці оцінних значень.


У висновку аудитор повинний дати остаточну оцінку оцінним значенням з обліком усього наявного в нього апарата знань і вмінь.

Версія для друку


Коментарів: 0
Залишити коментар до «Підтвердження оцінних значень у ході аудиту (МСА 540)»
Ім'я

E-mail   Вхід
  Логин:
     Реєстрація
  Пароль:
    Забув пароль
  
   Пошук у статтях та новинах
 
   Курси валют на 12.04.2021
ВалютаКупівля
готівка
Продаж
готівка
НБУ
0,000,000,00
0,000,000,00
0,000,000,00