Тематичний аудит

Тематичний аудит - аудит, який проводиться з метою підтвердження достовірності та (або) правомочності складання первинної документації, відображення на її основі господарських операцій бухгалтерськими записами в облікових регістрах окремих ділянок обліку.

Під час здійснення тематичної (операційної)перевірки ауди­тор зобов'язаний провести узгодження процедури перевірки з ме­тою задоволення інтересів клієнта стосовно дослідження інформації з окремих питань. Звіт аудитора під час виконання операційної пе­ревірки стосується лише тих напрямків, які були визначені з суб'єктом підприємницької діяльності. Він є внутрішнім докумен­том і може становити комерційну таємницю замовника (не переда­ватися зовнішнім користувачам фінансової звітності). В ході перевірки досліджуються необхідні первинні документи методом суцільного або вибіркового контролю (за рішенням аудитора) так, щоб цього було достатньо для складання уявлення про стан обліку окремої його ділянки. Прикладом тематичної перевірки може бути контроль за правильністю та за­конністю відображення в обліку нарахування і виплати заробітної плати на підприємстві-замовнику.


Тематична аудиторська перевірка застосовується в таких випадках:


- за рішенням засновників, акціонерів або керівників, що виникло в процесі фінансово-господарської діяльності підприємства, у випадках відсутності переконаності в правильності організації та ведення окремих ділянок обліку;
- при необхідності підготовки підприємства до проведення зустрічних і тематичних перевірок контролюючими організаціями;
- при складанні актів звірок або вирішенні спірних питань між підприємствами. Замовник має нагоду при неясності у відносинах з контрагентами і утрудненнях у підписанні актів звірок скористатися правом аудитора на зустрічну перевірку, наданим йому Законом України "Про аудиторську діяльність", провести тематичну перевірку на підприємстві контрагента з метою виявлення неточностей, що заважають скласти об'єктивну картину взаємостосунків між підприємствами;
- при проведенні претензійних і позовних робіт, підготовці позовної заяви з метою передачі до суду;
на вимогу контролюючих організацій з метою обов'язкового надання аудиторського висновку, наприклад, підтвердження формування статутного фонду підприємства і т. д.;
- на вимогу інвестора в умовах наданої інвестиції з метою контролю над витрачанням коштів, а також на вимогу банків при видачі кредитів і контролі над кредитними коштами.

Тематична аудиторська перевірка може проводитися за такими ділянками обліку:


- аудит статутного фонду;
- аудит дебіторських і кредиторських заборгованостей (крім розрахунків з бюджетом);
- аудит основних фондів і амортизації;
- аудит розрахунків з підзвітними особами;
- аудит розрахунків з заробітної плати;
- аудит касових операцій і операцій на рахунках підприємства в національній валюті;
- аудит товарно-матеріальних засобів і МШП;
- аудит валютних операцій;
- аудит цінних паперів.


Оригінал статті «Тематичний аудит»   -
Головна сторінка сайту «Український портал аудиту»   -