Мінфін затвердив Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів

Наказом Міністерства фінансів України від 16 листопада 2009 року №1327 затверджені Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів.

Вищезазначені рекомендації розраховані на застосовування підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами, їхніми філіями та іншими виділеними на окремий баланс підрозділами незалежно від організаційно-правових форм господарювання (крім бюджетних установ).

Такі рекомендації розроблено з метою надання методичної допомоги для кращого розуміння та практичного застосування Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи». У Методичних рекомендаціях наводиться кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку з відображення первісної вартості нематеріальних активів, їх переоцінки, зміни корисності, удосконалення, переведення до групи вибуття та інших типових господарських операцій з нематеріальними активами.

Текст наказу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України у розділі «Бухгалтерський облік. Нормативно-правова база». ( http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=233413&cat_id=34932 )Оригінал статті «Мінфін затвердив Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів»   -
Головна сторінка сайту «Український портал аудиту»   -