Заява про право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності

Останній день подання заяви на перехід на єдиний податок на 2009 рік — 16 грудня 2008 року!

Нагадуємо суб’єктам господарювання, що Указом Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» (в редакції від 28 червня 1999 року № 746/99) передбачено, що заява на перехід на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності подається не пізніше ніж за 15 днів до початку наступного звітного (податкового) періоду (кварталу) за умови сплати всіх установлених податків та обов'язкових платежів за попередній звітний (податковий) період. Статтею 1 Указу установлено, що спрощена система оподаткування, обліку та звітності запроваджується для таких суб'єктів малого підприємництва: фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і у трудових відносинах з якими, включаючи членів їх сімей, протягом року перебуває не більше 10 осіб та обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 500 тис. гривень; юридичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких за рік середньооблікова чисельність працюючих не перевищує 50 осіб і обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 1 млн. гривень. Середньооблікова чисельність працюючих для суб'єктів малого підприємництва визначається за методикою, затвердженою органами статистики, з урахуванням усіх його працівників, у тому числі тих, що працюють за договорами та за сумісництвом, а також працівників представництв, філіалів, відділень та інших відособлених підрозділів. Виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вважається сума, фактично отримана суб'єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок або (та) в касу за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг). Враховуючи викладене, останній день подання заяви на 2009 рік — 16 грудня 2008 року. Але не слід відкладати на останній день те, що можна зробити заздалегідь.


Шаблон заяви у вкладеному файліОригінал статті «Заява про право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності»   -
Головна сторінка сайту «Український портал аудиту»   -