Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України

Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України (ФАБФ) – всеукраїнська професійна громадська організація. Створена 11 липня 2003 року на базі науково-методичної Ради з питань обліку, звітності та аудиту в АПВ, що діяла при Міністерстві сільського господарства і продовольства України з 1992 року. З січня 2005 року – асоційований член Євроазійської Ради Сертифікованих Бухгалтерів і Аудиторів (ЄРСБА).

Головна мета

Об’єднання зусиль для захисту законних соціальних, економічних та інших спільних інтересів своїх членів і сприяння розробці нових й удосконаленню діючих механізмів організації та методології бухгалтерського обліку, фінансів, оцінки, контролю і аудиту в агропромисловому виробництві.

Основні завдання Федерації:

- методичне забезпечення обліку, фінансів, оцінки звітності та аудиту в галузях АПК

- координація наукових досліджень з проблем бухгалтерського обліку, оцінки, фінансів, звітності та аудиту, комп’ютеризації облікових робіт, сприяння впровадженню в практику результатів наукових досліджень

- методичне забезпечення підготовки та перепідготовки кадрів, створення системи професійного навчання, сертифікація своїх членів за міжнародними стандартами обліку і звітності

- створення в аграрних регіонах інформаційно-довідкової мережі з питань обліку, фінансів, звітності, податків і права

- організація співпраці з вітчизняними та закордонними об’єднаннями фінансистів, бухгалтерів і аудиторів, міжнародними проектами

Структура функціонування

Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України має дворівневу структуру функціонування:

1. На рівні країни сконцентровано науково-методичну роботу, супроводження законопроектів, розробка положень і рекомендацій.

2. На рівні регіонів проводиться інформаційно-консультативна робота, організовується підвищення кваліфікації та підготовка членів до сертифікації за МСБО.

1. Методична робота організується Радою Федерації, яка складається з голів Комітетів Федерації, які в є провідними вченими аграрних і харчових вузів України та фахівцями системи Мінагрополітики України.

2. Інформаційно-консультативна робота покладається на територіальні відділення Федерації, які є у кожному регіоні Україні та в кожному аграрному вузі України.

Розробки Комітетів доводяться до територіальних відділень:

- через журнал «Облік і фінанси АПК»

- засобами електронного зв’язку

- виданням та розповсюдженням посібників, брошур

Офіційний сайт: www.faaf.org.ua ( http://www.faaf.org.ua )Оригінал статті «Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України»   -
Головна сторінка сайту «Український портал аудиту»   -