Українська асоціація сертифікованих бухгалтерів і аудиторів (УАСБА)

Українська асоціація сертифікованих бухгалтерів і аудиторів (УАСБА)

заснована у вересні 2004 року і є першою професійною організацією, що повністю відповідає вимогам Міжнародної федерації бухгалтерів (МФБ) щодо членства на основі підтвердженого рівня сертифікації.

Місія УАСБА
сприяння розвитку і підвищеного статусу професії та забезпечення професійного зростання бухгалтерів і аудиторів в Україні.

Цілі УАСБА

представництво та лобіювання інтересів представників професії бухгалтерів та аудиторів на загальнодержавному рівні;
сприяння впровадженню Міжнародних стандартів фінансової звітності та Міжнародних стандартів аудиту;
надання рекомендацій щодо вдосконалення бухгалтерського обліку та податкового законодавства;
розробка нових методик бухгалтерського обліку та аудиту;
створення системи оперативного інформування членів організації про зміни та нововведення до законодавчої бази, тлумачення законів;
співпраця з міжнародними громадськими організаціями, виконання вимог МФБ, співпраця з державними і громадськими об’єднаннями, навчальними закладами, підприємствами і установами;
забезпечення дотримання членами Асоціації Кодексу етики МФБ.


19 січня 2005 року Українська асоціація сертифікованих бухгалтерів і аудиторів стала дійсним членом Євразійської ради сертифікованих бухгалтерів і аудиторів (колишня назва організації: Міжнародна рада сертифікованих бухгалтерів і аудиторів).


Умови та порядок прийому в члени УАСБА

Дійсними членами Асоціації можуть бути особи які відповідають одночасно наступним переліченим критеріям: особи, які склали усі встановлені іспити на кваліфікаційний рівень "Сертифікований бухгалтер-практик" (САР) або "Сертифікований міжнародний професійний бухгалтер" (СІРА) за сертифікаційною програмою Євразійської ради сертифікованих бухгалтерів та аудиторів (ЄРСБА), або особи, що сертифіковані за програмою професійної сертифікації бухгалтерів, визнаною професійною організацією бухгалтерів та /або аудиторів, яка є дійсним членом Міжнародної федерації бухгалтерів (МФБ), що належним чином виконує усі вимоги дійсних членів МФБ, та мають досвід практичної роботи у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиту тривалістю не менше 1 (одного) року.

Асоційовані члени: особи, які відповідають лише одній з вимог, встановлених для набуття дійсного членства - вимозі визначеній в п. А) або вимозі визначеній в п. Б).

Для вступу до УАСБА необхідно надати до виконавчої дирекції наступні документи:
- заява встановленого зразка;
- анкета;
- копія трудової книжки, завірена за останнім місцем роботи;
- документи, що підтверджують наявність професійного сертифіката, визнаного МФБ;
- документ про сплату вступного та членського внеску.

Офіційний сайт: www.uacaa.org ( http://www.uacaa.org )Оригінал статті «Українська асоціація сертифікованих бухгалтерів і аудиторів (УАСБА)»   -
Головна сторінка сайту «Український портал аудиту»   -