На головну сторінкуНаписати листаДодати в вибране  Аудиторські фірми Електронна база документів  Online - консультація аудитора
Аудит
Аудиторські фірми
Корисне аудиторам
Податки
Збори
Обов'язкові платежі
Бухгалтерський облік
Автоматизація
Головна сторінка - Державне мито

Державне мито


Дивіться також:
Нормативно - законодавча база.
Про внесення змін до Порядку здійснення митними органами контролю за сплатою ПДВ та акцизного збору, які справляються при ввезенні (пересиланні) товарів та інших предметів на митну територію України (спільний наказ ДПАУ і Держмитслужби від 01.09.2008 р. №

Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 № 7-93 "Про державне мито"

30 листопада 1993 / Залишив(ла):Admin


ДЕКРЕТ

КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

Про державне мито

 

Із змінами і доповненнями, внесеними

Декретом Кабінету Міністрів України

від 30 квітня 1993 року N 43-93,

 Законами України

......................

 від 22 березня 2007 року N 811-V,

 від 16 травня 2007 року N 1026-V

 

(Установлено, що ставки державного мита за нотаріальні дії, вчинювані державними нотаріальними конторами і виконавчими комітетами сільських, селищних, міських Рад відповідно до пунктів 3 та 4 статті 3 цього Декрету, поширюються на нотаріальні дії, вчинювані приватними нотаріусами, згідно із Законом України від 22 березня 1996 року N 96/96-ВР)

 

(Установлено, що ставки державного мита за нотаріальні дії, вчинювані державними нотаріальними конторами і виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад, встановлені відповідно до пунктів 3 та 4 статті 3 цього Декрету, поширюються на нотаріальні дії, вчинювані приватними нотаріусами, і надходження цього мита зараховуються до відповідних бюджетів згідно із Законом України від 27 червня 1997 року N 404/97-ВР)

 

Стаття 1. Платники державного мита

 

Платниками державного мита на території України є фізичні та юридичні особи за вчинення в їхніх інтересах дій та видачу документів, що мають юридичне значення, уповноваженими на те органами.

 

Стаття 2. Об'єкти справляння державного мита

 

Державне мито справляється:

 

1) із позовних заяв, заяв з переддоговірних спорів, заяв (скарг) у справах окремого провадження і скарг на рішення, прийняті відносно релігійних організацій, з апеляційних скарг на рішення судів і скарг на рішення, що набрали законної сили, а також за видачу судами копій документів;

 

2) із позовних заяв і заяв кредиторів у справах про банкрутство, що подаються до господарських судів, та апеляційних і касаційних скарг на рішення та постанови, а також заяв про їх перегляд за нововиявленими обставинами;

 

3) за вчинення нотаріальних дій державними нотаріальними конторами і виконавчими комітетами сільських, селищних, міських Рад народних депутатів, а також за видачу дублікатів нотаріально засвідчених документів;

 

4) за реєстрацію актів громадського стану, а також видачу громадянам повторних свідоцтв про реєстрацію актів громадського стану і свідоцтв у зв'язку із зміною, доповненням, виправленням і поновленням записів актів громадського стану;

 

5) за видачу документів на право виїзду за кордон і про запрошення в Україну осіб з інших країн, за продовження строку їх дії та за внесення змін до цих документів; за продовження строку дії візи для в'їзду в Україну, транзитного проїзду через її територію (перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства); за видачу або продовження строку дії посвідки на проживання в Україні іноземцям та особам без громадянства; за оформлення віз для в'їзду в Україну, транзитного проїзду через її територію, а також із заяв про прийняття до громадянства України або про вихід з громадянства України;

 

6) за видачу нового зразка паспорта громадянина України (крім обміну нині діючого паспорта на паспорт нового зразка); за оформлення нового зразка паспорта громадянина України для поїздки за кордон; за видачу громадянам України закордонного паспорта на право виїзду за кордон або продовження строку його дії;

 

7) за прописку громадян або реєстрацію місця проживання;

 

8) за видачу дозволів на право полювання та рибальства;

 

9) за операції з випуску (емісії) цінних паперів, крім облігацій державних та місцевих позик, іпотечних цінних паперів (іпотечних сертифікатів та іпотечних облігацій), сертифікатів фондів операцій з нерухомістю та з видачі приватизаційних паперів;

 

10) за операції з об'єктами нерухомого майна, що здійснюються на товарних біржах, крім операцій з примусового відчуження такого майна у випадках, передбачених законами України;

 

11) за проведення прилюдних торгів (аукціону, тендеру) об'єктами нерухомого майна, крім операцій з примусового відчуження такого майна у випадках, передбачених законами України;

 

12) за видачу охоронних документів (патентів і свідоцтв) на об'єкти інтелектуальної власності, а також за дії, пов'язані з підтриманням чинності патентів на сорти рослин; 

 

13) за подання до Кабінету Міністрів України проекту створення промислово-фінансової групи.

 

 

 

 

Стаття 3. Розміри ставок державного мита

 

Ставки державного мита встановлюються в таких розмірах:

 

    ------------------------------------------------------------

    Найменування документів і        :    Розміри ставок

    дій, за які справляється мито    :

    ------------------------------------------------------------

 

 

1. Із заяв і скарг, що подаються до суду, та за видачу судом копій документів:

 

 

    а)із позовних заяв                   1 відсоток ціни позову,

                                         але не менше 3 неоподатковуваних

                                         мінімумів доходів громадян і не

                                         більше 100 неоподатковуваних

                                         мінімумів доходів громадян 

 

 

    б)із скарг за неправомірні           0,2 неоподатковуваного мінімуму

дії органів державного управління        доходів громадян 

і службових осіб, що ущемляють

права громадян 

 

 

    в)із позовних заяв про               0,5 неоподатковуваного мінімуму

розірвання шлюбу                         доходів громадян 

 

 

      із позовних заяв про               1 неоподатковуваний мінімум

розірвання повторного шлюбу              доходів громадян  

 

 

      у разі поділу майна при            мито визначається відповідно

розірванні шлюбу                         до ціни позову згідно з підпунктом

                                         "а" цього пункту 

 

 

    г)із позовних заяв про               0,2 неоподатковуваного мінімуму

розірвання шлюбу з особами,              доходів громадян

визнаними у встановленому порядку

безвісно відсутніми чи недієздатними

внаслідок душевної хвороби чи

недоумства, або з особами,

засудженими до позбавлення волі

на строк не менше трьох років

 

 

    д)із позовних заяв про зміну         0,5 неоподатковуваного мінімуму

або розірвання договору найму            доходів громадян

житлових приміщень, про продовження

строку прийняття спадщини, про

скасування арешту на майно та з

інших позовних заяв немайнового

характеру (або таких, що не

підлягають оцінці) 

 

 

    е)із заяв (скарг) у справах          0,5 неоподатковуваного мінімуму

окремого провадження                     доходів громадян

 

 

    є)із позовних заяв з                 0,5 неоподатковуваного мінімуму

переддоговірних спорів                   доходів громадян

 

 

   ж) із позовних заяв про розгляд      

питань захисту честі та гідності:        

 

 

із позовних заяв немайнового характеру   1 неоподатковуваний мінімум

                                         доходів громадян

 

 

із позовних заяв про відшкодування       1 відсоток ціни позову, але

моральної (немайнової) шкоди з ціною     не менше 1 неоподатковуваного мінімуму

позову до 100 неоподатковуваних          доходів громадян

мінімумів доходів громадян                                        

 

 

із позовних заяв про відшкодування       5 відсотків ціни позову 

моральної (немайнової) шкоди з

ціною позову від 100 до 10000

неоподатковуваних мінімумів

доходів громадян

 

 

із позовних заяв про відшкодування       10 відсотків ціни позову

моральної (немайнової) шкоди з ціною

позову понад 10000 неоподатковуваних

мінімумів доходів громадян

 

                  

    з)із апеляційних скарг на рішення    50 відсотків ставки, що

судів і скарг на рішення, що набрали     підлягає сплаті при поданні

законної сили                            позовної заяви, іншої заяви

                                         й скарги, а з майнових спорів -

                                         ставки, обчисленої виходячи

                                         з оспорюваної суми 

 

            

    и)за повторну видачу копії           0,03 неоподатковуваного мінімуму

судового рішення, вироку, ухвали         доходів громадян за кожний аркуш

та іншої постанови суду                  копії

 

 

 

    і) із позовних заяв щодо захисту     0,1 відсотка ціни позову

прав громадян на земельну частку (пай)

і майновий пай 

 

 

     2. Із заяв, що подаються до господарських судів:

 

 

    а)із заяв майнового характеру             1 відсоток ціни позову,але не менше 6

                                                              неоподатковуваних мінімумів доходів

                                                              громадян і не більше

                                                             1500 неоподатковуваних 

                                                             мінімумів доходів громадян

 

 

    б) із позовних заяв немайнового          5

 характеру, в тому числі із заяв про         неоподатковуваних

 визнання недійсними повністю або         мінімумів доходів

 частково актів ненормативного               громадян

 характеру; із заяв кредиторів про

 порушення справ про банкрутство,

 а також із заяв кредиторів, які

 звертаються з майновими вимогами до

 боржника після оголошення про

 порушення справи про банкрутство

 

 

    в) із позовних заяв у спорах, що        5

 виникають під час укладання, зміни      неоподатковуваних

 або розірвання господарських               мінімумів доходів

 договорів                                             громадян

 

 

     г) із апеляційних і касаційних           50 відсотків ставки,

 скарг на рішення та постанови, а         що підлягає сплаті у

 також заяв про  перегляд їх за            разі подання заяви,

 нововиявленими обставинами              для розгляду спору в

                                                           першій інстанції, а із

                                                           спорів майнового

                                                           характеру - 50

                                                           відсотків ставки,

                                                          обчисленої виходячи з

                                                          оспорюваної суми

 

 

     3. За  нотаріальні  дії, вчинювані державними

нотаріальними  конторами і виконавчими  комітетами

сільських, селищних, міських Рад народних депутатів:

 

 

    а) за посвідчення договорів            1 відсоток суми договору,

 відчуження житлових будинків,           але не менше одного 

 квартир, кімнат, дач, садових             неоподатковуваного мінімуму

 будинків, гаражів, а також інших        доходів громадян 

 об'єктів нерухомого майна, які

 перебувають у власності 

 громадянина, що здійснює таке 

 відчуження

 

 

    б) за посвідчення договорів           1 відсоток суми договору,

 відчуження земельних ділянок, які    але не менше одного 

 перебувають у власності                  неоподатковуваного мінімуму

 громадянина, що здійснює таке        доходів громадян

 відчуження

 

 

    в) за посвідчення договорів           0,1 відсотка вартості

 купівлі-продажу майна державних     майна, що викуповується

 підприємств                                       

    г) за посвідчення договорів

 відчуження транспортних засобів,

 інших самохідних машин і механізмів:

 

 дітям, одному з подружжя, батькам     1 відсоток суми договору,

                                                           не нижчої дійсної вартості

                                                           транспортного засобу,

                                                           іншої самохідної

                                                           машини, механізму

 

 іншим особам                                    5 -"-

 

 

    д)за посвідчення інших договорів,  1 відсоток суми договору,

                                                         що підлягають оцінці, але не менше 1

                                                         неоподатковуваного мінімуму

                                                         доходів громадян

 

 

    е) за посвідчення установчих         1 неоподатковуваний

(засновницьких) договорів, інших       мінімум доходів

установчих документів юридичної       громадян

особи, договорів поділу майна, 

договорів поруки та інших угод,

що не підлягають оцінці 

                   

 

    є) за посвідчення заповітів             0,05  -"-

 

 

    ж) за видачу свідоцтва про

 право на спадщину:

 

 

 одному з подружжя, батькам,           0,5 відсотка суми спадщини

 повнолітнім дітям                     

                     

 онукам, правнукам, братам,              -"-   -"-

 сестрам, діду, бабі

 

 

 іншим спадкоємцям                           -"-   -"-

 

 

 за видачу свідоцтва про право на       

 спадщину земельної частки (паю):      

 

 

 одному  з  подружжя,  батькам,        0,1 відсотка суми спадщини

 повнолітнім  дітям,  онукам,           

 правнукам, братам, сестрам,

 діду, бабі  

   

 іншим спадкоємцям                          0,5 відсотка суми спадщини

                                       

 

 

    з) за видачу подружжю свідоцтва          0,03 неоподатковуваного доходів громадян

 проправо власності на частку мінімуму      

  в спільному   майні, нажитому за час шлюбу       

 

 

    и) за посвідчення доручень на право

 користування і розпорядження майном,

 крім транспортних засобів, інших

 самохідних машин і механізмів, та

 здійснення кредитних операцій:

 

 

 дітям, одному з подружжя, батькам       0,03  -"-

 

 іншим громадянам                                0,1   -"-

 

 

    і) за посвідчення доручень на

 право користування і розпорядження

 транспортними засобами:

 

 

    дітям, одному з подружжя, бать-      0,1     -"-

 кам  

                                  

    іншим громадянам                           0,3     -"-

 

 

    ї) за посвідчення загальних доручень на право користування майном,        включаючи транспортні засоби мито визначається заставками,передбаченими відповідно підпунктами "и" або "і" цього пункту          

 

     й) за посвідчення інших              0,02

 доручень                                       неоподатковуваного

                                                      мінімуму доходів громадян

                                         

 

 

    к) за вжиття заходів до охорони       2     -"-

спадкового майна

 

 

    л) за вчинення морського              0,3   -"-

 протесту

 

 

    м) за вчинення протестів              0,3   -"-

 векселів, пред'явлення чеків до

 платежу і посвідчення неоплати

 чеків

 

 

    н) за засвідчення вірності            0,3  -"-

перекладу документа з однієї мови на

іншу (за сторінку)

 

 

   о)за вчинення виконавчих написів       1 відсоток суми, що стягується,

                                                             або 1 відсоток вартості майна, 

                                                             яке підлягає витребуванню, але 

                                                             не менше 3 неоподатковуваних 

                                                             мінімумів доходів громадян і не 

                                                            більше 100 неоподатковуваних 

                                                            мінімумів доходів громадян

 

 

    п) за засвідчення вірності копій      0,01 неоподатковуваного  мінімуму доходів громадян

документів та витягів з них               (за сторінку)                            

                                           

 

    р) за засвідчення справжності

кожного підпису на документах,

у тому числі справжності підпису

перекладача (за кожний документ)          0,02  -"-

 

 

 

    с) за передачу заяв громадян,         0,03 неоподатковуваного

 державних установ, підприємств           мінімуму доходів

та організацій, фермерських               громадян

господарств,

колективних сільськогосподарських

підприємств, кооперативних,

громадських об'єднань іншим грома-

дянам, державним установам, під-

приємствам і організаціям, фермерським

господарствам, колектив-

ним сільськогосподарським підприємствам,

іншим кооперативним та громадським

об'єднанням і вчинення інших

нотаріальних дій, крім зазначених у

підпунктах "а" - "с" цього пункту

 

 

        т) за видачу дублікатів нотаріально   0,03    -" -

посвідчених документів

 

 

        у) за нотаріальне посвідчення договорів: 

 

 

           застави                            0,01 відсотка предмета

                                              застави, але не менше 5

                                              неоподатковуваних мінімумів

                                              доходів громадян і не більше

                                              50 неоподатковуваних

                                              мінімумів доходів громадян

 

 

           оренди (суборенди)                 0,01 відсотка суми договору,

           об'єктів нерухомості               але не менше 5

                                              неоподатковуваних мінімумів

                                              доходів громадян і не більше

                                              50 неоподатковуваних

                                              мінімумів доходів громадян

 

 

           оренди (суборенди)                 0,01 відсотка від грошової

           земельних ділянок                  оцінки земельної ділянки, 

                                              яка встановлюється

                                              за методикою,

                                              затвердженою Кабінетом

                                              Міністрів України. 

 

 

                                              У разі відсутності

                                              грошової оцінки земель

                                              - 1 відсоток суми

                                              договору, але не

                                              менше одного

                                              неоподатковуваного

                                              мінімуму доходів

                                              громадян 

 

        ф) за посвідчення іпотечних договорів, 0,01 відсотка

а також за посвідчення договорів відступлення  вартості предмета іпотеки,

права вимоги за іпотечними договорами          зазначеної в іпотечному

                                               договорі 

 

 

    4. За нотаріальні та інші дії, вчи-    у розмірі встановлених

нювані за межами нотаріальної контори,     ставок за відповідні

виконавчого комітету сільської,            дії (крім цього спла-

селищної, міської Рад народних депутатів   чуються фактичні

за місцем надання послуги                  витрати, пов'язані з

                                           виїздом для вчинення

                                           дій)

 

 

     5. За вчинення актів громадянського стану:

 

 

    а) за реєстрацію шлюбу                 0,05 неоподатковува-

                                           ного мінімуму доходів

                                           громадян

 

 

    б) за реєстрацію розірвання

шлюбу:

 

 

    за взаємною згодою подружжя,           0,5    -"-

яке не має неповнолітніх дітей

 

    на підставі рішення суду, якщо         від 0,5 до 1

обоє з подружжя перебувають у              неоподатковуваного

першому шлюбі                              мінімуму доходів

                                           громадян - з одного

                                           або обох із подружжя

 

 на підставі рішення суду, якщо одне     від 1 до 1,5

з подружжя перебуває у повторному        неоподатковуваного мі-

шлюбі                                    німуму доходів громадян

                                         - з одного або обох із

                                         подружжя

 

     з особами, визнаними в уста-        0,03 неоподатковуваного

новленому порядку безвісно відсутніми    мінімуму доходів

або недієздатними внаслідок душевної     громадян

хвороби чи недоумства, або з особами,

засудженими за скоєння злочину до

позбавлення волі на строк не

менше трьох років

 

 

    в) за реєстрацію зміни прізвища,     0,3  -"-

імені та по батькові (крім зміни у

разі реєстрації шлюбу)

 

 

    г) за реєстрацію повторної зміни     3  -"-

прізвища, імені та по батькові, не

пов'язаної з реєстрацією шлюбу

 

 

    д) за видачу свідоцтва у             0,02   -"-

зв'язку із зміною, доповненням,

виправленням і поновленням записів про

реєстрацію громадянського стану

 

 

    е) за видачу повторних свідоцтв      0,03  -"-

про реєстрацію актів громадянського

стану

 

 

     6. За вчинення інших дій:

 

 

    а) за видачу паспорта

громадянина України:

    у разі обміну нині чинного           0,2    -"-

паспорта

 

    в інших випадках                     1      -"-

 

 

    б) за видачу паспорта громадя-

нина України для виїзду за кордон

або продовження строку дії цього

паспорта:

 

    на території України                   10 -"-

 

                                           за тарифом

    за межами                              консульського збору

                                           України

 

    в) за перереєстрацію  загальногро-     2 неоподатковуваних

    мадянського закордонного паспорта      мінімуми доходів

                                           громадян

 

 

    г) за видачу посвідчення особи без     5 неоподатковуваних

    громадянства для виїзду за кордон або  мінімумів доходів

    продовження строку дії посвідчення     громадян

 

 

    д) за оформлення іноземним громадянам  у розмірах, що

    та особам без громадянства віз для     встановлюються

    в'їзду в Україну, виїзду з України     Кабінетом Міністрів

    та транзитного проїзду через           України

    територію України

 

 

    е) за внесення будь-яких змін до       0,5 неоподатковува-

    виданих раніше документів, зазначе-    ного мінімуму доходів

    них у підпунктах "б" і "г" цього       громадян

    пункту (крім  продовження строху їх

    дії)

 

 

    є) за видачу документів громадянам     0,3     -"-

    України, іноземним громадянам і

    особам без громадянства про запро-

    шення в Україну

 

 

    ж) за видачу або продовження строку

    дії посвідки на проживання в Україні

    іноземцям та особам без громадянства: 

 

 

 

    на постійне проживання                 5 неоподатковуваних

                                           мінімумів доходів

                                           громадян

 

    на тимчасове проживання                2 неоподатковуваних

                                           мінімумів доходів

                                           громадян

 

    з) за продовження строку дії візи для  1 неоподатковуваний

    в'їзду в Україну, транзитного проїзду  мінімум доходів

    через її територію (перебування в      громадян 

    Україні іноземців та осіб без

    громадянства)

 

 

    и) за видачу документів громадянам     0,5   -"-

    України, які проживають у прикордон-

    них районах, на право перетинання

    державного кордону України у спрощеному

    порядку

 

 

    і) за видачу  іноземним громадянам і     у розмірах,

    особам без громадянства посвідки на      передбачених за

    проживання замість загубленої            видачу відповідних

                                             первинних

                                             документів

 

 

    ї) за подання заяв про прийняття у       0,5 неоподаткову-

    громадянство України                     ваного мінімуму

                                             доходів громадян

 

 

    й) за подання заяв про вихід з           6 неоподаткову-

    громадянства України                     ваних мінімумів

                                             доходів  громадян

 

 

    к) за видачу замість загублених          у розмірах,

    паспортів або документів, які їх         передбачених за

    замінюють, на право виїзду за кордон     видачу відповідних

    або документів про запрошення в          первинних

    Україну                                  документів

 

 

    л) за дострокове (до десяти  робочих     ставки державного

    днів) оформлення документів,             мита за вчинення

    передбачених підпунктами "б" ,           відповідних дій

    "в" і "є" цього пункту, за заявами       збільшуються на 100

    громадян                                 відсотків

 

 

    м) за прописку громадян або реєст-       0,05 неоподаткову-

    рацію місця проживання                   ваного мінімуму

                                             доходів громадян

 

 

    н) за видачу громадянам України          ставки державного

    паспортів для виїзду за кордон,          мита за відповідні

    документів, які їх замінюють, а          дії знижуються на

    також за продовження строку дії          50  відсотків

    цих документів учасникам громадянської

    і Великої Вітчизняної воєн, інших

    бойових операцій щодо захисту СРСР

    і Української РСР з числа військово-

    службовців, які  проходили службу у

    військових частинах, штабах і

    установах, що входили до складу

    діючої армії, та колишнім партизанам

 

 

    о) за консульські дії, які провадяться   за тарифами

    за кордоном і на території України       консульських

                          &Версія для друку


Коментарів: 1
1. Залишив(ла) Леонид (Цитувати Ім'я) 30 жовтня 2010 - 21:17
Какой минимальный месячный доход приравнивается к тяжелому матриальному положению,чтобы суд освободил от уплаты судебного сбора согласно п.3ст82ГПК Украины

Залишити коментар до «Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 № 7-93 "Про державне мито"»
Ім'я

E-mail   Вхід
  Логин:
     Реєстрація
  Пароль:
    Забув пароль
  
   Пошук у статтях та новинах
 
   Курси валют на 12.04.2021
ВалютаКупівля
готівка
Продаж
готівка
НБУ
0,000,000,00
0,000,000,00
0,000,000,00