Аудиторська палата застосовує стягнення до аудиторів

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

 

РІШЕННЯ

 

від 29.10.2009 №207/5.10

 

 

м. Київ

 

 

Про застосування стягнення до аудитора

 

Керуючись статтею 22 Закону України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 року № 3125-XII (в редакції Закону від 14.09.2006 № 140-V), згідно з вимогами Положення про сертифікацію аудиторів  та відповідно до Порядку застосування  до аудиторів (аудиторських фірм) стягнень за неналежне виконання професійних обов'язків, Аудиторська палата України (далі - АПУ) ВИРІШИЛА

1. За неналежне виконання професійних обов'язків, а саме: порушення статті 7 Закону України "Про аудиторську діяльність" в частині недотримання вимог до складання аудиторського висновку, стандартів аудиту  (МСЗНВ 3000)    в частині виконання процедур щодо прийняття нових клієнтів,  дотримання вимог погодження умов завдання, виконання аудиторських процедур відповідно до оцінених ризиків  застосувати стягнення у вигляді попередження до  аудитора Б******.

2. Аудитору    Б****** до кінця 2009 року додатково пройти курси з удосконалення професійних знань за програмою   „Актуальні питання застосування міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики".

 

ГоловаАудиторської палати України                                                             С.О.СтоляроваОригінал статті «Аудиторська палата застосовує стягнення до аудиторів»   -
Головна сторінка сайту «Український портал аудиту»   -