Вимоги, яких необхідно дотримуватися платникам податків при оформленні скарг.

За інформацією Департаменту апеляцій ДПА України, платники податків при оскарженні податкових повідомлень-рішень (рішень) повинні враховувати вимоги щодо оформлення скарги.

Зокрема, до податкових органів іноді надходять скарги, які не підписані керівником підприємства або підписані особами, які зазначають, що вони є засновниками або колишніми керівниками чи головними бухгалтерами підприємства, висловлюють незгоду з податковими повідомленнями-рішеннями про визначені суми податкових зобов'язань (рішень про застосування штрафних санкцій) і вимагають скасування цих рішень.

 

У випадку коли платник податків вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму податкового зобов'язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству з питань оподаткування або виходить за межі його компетенції, він має право звернутися до контролюючого органу зі скаргою про перегляд цього рішення. Це передбачено абзацом першим пп. 5.2.2 ст. 5 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами». Скарга подається у письмовій формі та може супроводжуватися документами, розрахунками і доказами, які платник податків вважає за потрібне надати.

 

Відповідно до ст. 1 цього Закону термін «платники податків» вживається в такому значенні (п. 1.3): платники податків - юридичні особи, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, а також фізичні особи, які мають статус суб'єктів підприємницької діяльності чи не мають статусу, на яких згідно із Законом покладено обов'язок утримувати та/або сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі), пеню та штрафні санкції.

 

Порядок оскарження рішень податкових органів визначено вказаним Законом та Положенням про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби, затвердженим наказом ДПАУ від 11 грудня 1996 року №29 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 грудня 1996 року за №723/1748 (у редакції наказу ДПАУ від 02.03.2001 р. №82, зареєстрованого Мін'юстом України 15.03.2001 р. за №238/5429 (зі змінами) (далі - Положення).

 

Вимоги до оформлення скарги (заяви) визначено абзацом четвертим п. 3 Положення. Зокрема, пп. 5 передбачено, що у скарзі (заяві) має бути зазначено: підпис фізичної особи - платника податку, а для юридичної особи - платника податку - підпис керівника або особи, яка виконує обов'язки керівника юридичної особи - платника податку. Якщо скарга (заява) в інтересах фізичної особи - платника податку або юридичної особи - платника податку подається її представником, то до скарги (заяви) долучається копія довіреності, оформленої відповідно до вимог законодавства, і підпис представника юридичної особи - платника податку на скарзі (заяві) повинен бути скріплений печаткою юридичної особи - платника податку.

 

У випадку недотримання цих вимог скарга (заява) не підлягає розгляду по суті і повертається особі, яка її подала (надіслала).

 

 

Прес-служба ДПА України ( http://www.sta.gov.ua/ )Оригінал статті «Вимоги, яких необхідно дотримуватися платникам податків при оформленні скарг.»   -
Головна сторінка сайту «Український портал аудиту»   -