Щодо необхідності здійснення коригувань ПДВ при визнанні недійсним договору поставки з моменту укладання (лист ДПА України від 02.03.2009 № 4164/7/16-1517-03)

 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

 

02.03.2009 р. N 4164/7/16-1517-03

 

 

 

 

Про розгляд листа

 

(Витяг)

 

 

Державна податкова адміністрація України розглянула лист щодо необхідності здійснення відповідних коригувань по податку на додану вартість у випадку визнання судом договору поставки недійсним з моменту укладання і повідомляє.

 

Згідно зі статтею 216 Цивільного кодексу України у разі недійсності правочину кожна із сторін зобов'язана повернути другій стороні у натурі все, що вона одержала на виконання цього правочину, а в разі неможливості такого повернення, зокрема тоді, коли одержане полягає у користуванні майном, виконаній роботі, наданій послузі, - відшкодувати вартість того, що одержано, за цінами, які існують на момент відшкодування.

 

Відповідно до статті 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій.

 

Згідно з нормами Цивільного кодексу України договір - це домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

 

Правила формування податкового кредиту визначені пунктом 7.4 статті 7 Закону України "Про податок на додану вартість" (далі - Закон).

 

Відповідно до зазначеного пункту податковий кредит звітного періоду складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку у зв'язку з:

 

• придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті), послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку;

 

• придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій в необоротні капітальні активи), у тому числі при імпорті, з метою подальшого використання у виробництві та/або поставки товарів (послуг) для оподатковуваних операцій у межах господарської діяльності платника податку.

 

Враховуючи зазначене, а також те, що перерахування коштів без наявності договору на придбання не зумовлює виникнення права на формування податкового кредиту з податку на додану вартість у зв'язку з придбанням товарів (послуг), то у разі визнання судом договору поставки недійсним з моменту укладання сторона-покупець повинна зменшити суму раніше задекларованого податкового кредиту, оскільки відсутні документи, що засвідчують право на формування такого податкового кредиту.

 

 

 

 

 

Заступник Голови 

 

С. Чекашкін Оригінал статті «Щодо необхідності здійснення коригувань ПДВ при визнанні недійсним договору поставки з моменту укладання (лист ДПА України від 02.03.2009 № 4164/7/16-1517-03)»   -
Головна сторінка сайту «Український портал аудиту»   -