FinExpert (автоматизація бізнес-процесів підприємств)

Розробник системи FinExpert - Компанія IDM, що відзначила в 2003 році двонадцятиріччя своєї діяльності на ринку інформаційних технологій та є лідером серед українських розроблювачів програмного забезпечення для великих підприємств.

 • FinExpert® є тиражованим програмним продуктом середнього класу й призначена для автоматизації великих і середніх підприємств.
 • FinExpert® має модульну структуру й містить у собі понад 500 додатків для автоматизації всіх напрямків діяльності підприємства.
 • FinExpert® - повністю інтегроване рішення. Всі додатки системи використовують єдину інформаційну базу даних, що складає інформаційний простір підприємства, на якому базується система керування й прийняття рішень.
 • Рішення системи FinExpert® споконвічно орієнтовані на корпоративні завдання
 • Система FinExpert® є повністю відкритим продуктомз розвиненими засобами обміну даними й взаємодії з офісними додатками (MS Office) і різними прикладними програмними системами.

FinExpert® включає наступні програмні продукти:

 • FinExpert® 7 - 32-розрядна система реального часу, на базі СУБД Pervasive SQL в 2-х рівневій архітектурі Клієнт-Сервер, на платформах: Windows200x, Linux.
 • FinExpert® 8 - мережева система в архітектурі розподілених мережевих обчислень (DCOM) в 3-х рівневій архітектурі на базі СУБД Microsoft SQL Server 2000, Informix Dynamic Server, Oracle 9i, на платформі Windows200x.
 • FinExpert® 10 - Клієнт-Серверна система в архітектурі 2+, орієнтована на промислові СУБД (MS SQL Server 2000, Oracle 9i). Система FinExpert® 10 успадковує функціональність додатків FinExpert® 7.
 • FinExpert® "Сховище даних": продукт призначений для створення консолідованого корпоративного сховища даних і впровадження на його базі звітної системи за технологією багатомірного аналізу даних OLAP (On-Line Analytical Processing) і Data Mining.

Бізнес-процеси, що автоматизуються:

 • Бухгалтерский та податковий облік
 • Управлінський та оперативний облік
 • Адміністративне управління та моніторинг
 • Господарська діяльність
 • Виробництво
 • Документообіг
 • Аналіз, планування та моделювання

 

 

Подробиці на http://www.finexpert.com ( http://www.finexpert.com )



Оригінал статті «FinExpert (автоматизація бізнес-процесів підприємств)»   -
Головна сторінка сайту «Український портал аудиту»   -