На головну сторінкуНаписати листаДодати в вибране  Аудиторські фірми Електронна база документів  Online - консультація аудитора
Аудит
Аудиторські фірми
Корисне аудиторам
Податки
Збори
Обов'язкові платежі
Бухгалтерський облік
Автоматизація
Головна сторінка - Податок на прибуток

Податок на прибуток


Дивіться також:
Нормативно - законодавча база
Роз'яснення щодо порядку переходу на консолідовану сплату податку на прибуток
Оглядовий лист з податку на прибуток (Лист ДПАУ від 06.07.2009 р. № 14060/7/15-0217 )
Особливості застосування промисловими підприємствами права застосовувати щорічну 25-відсоткову норму прискореної амортизації основних фондів групи 3 (Лист ДПА України від 17.04.2009 №8167/7/15-0217)
Податковий облік операцій між головним підприємством та його відокремленими підрозділами, які не мають статусу юридичної особи (Лист ДПА України від 17.04.2009 №8166/7/15-0217)
Про оподаткування курсових різниць страховиками (Лист ДПА України від 09.02.2009 № 2423/7/15-0517)

Про віднесення до складу валових витрат відсотків по залучених кредитних коштах на придбання основних фондів (лист ДПА України від 10.11.2008 № 23025/7/15-0217)

13 листопада 2008 / Залишив(ла):Admin


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

 

ЛИСТ від 10.11.2008 р. N 22025/7/15-0217

 

 

Про надання роз'яснення

 

 

            Державна податкова адміністрація України розглянула лист ДПА у Харківській області від 27.05.2008 № 5598/8/23-212 щодо віднесення до складу валових витрат відсотків по залучених кредитних коштах на придбання основних фондів і повідомляє.

 

            Статтею 5 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств" (далі - Закон) визначено загальний порядок формування складу валових витрат платника податку, які враховуються ним у зменшення валових доходів. Особливості визначення складу витрат платника податку у разі сплати процентів за борговими зобов'язаннями встановлено пунктом 5.5 ст. 5 Закону.

 

Зокрема, відповідно до пп. 5.5.1 п. 5.5 ст. 5 Закону до складу валових витрат відносяться будь-які витрати, пов'язані з виплатою або нарахуванням процентів за борговими зобов'язаннями (у тому числі за будь-якими кредитами, депозитами) протягом звітного періоду, якщо такі виплати або нарахування здійснюються у зв'язку з веденням господарської діяльності платника податку.

 

При цьому, якщо  платник податку отримує кредит з метою придбання, виготовлення, реконструкції, модернізації, ремонту та іншого поліпшення основних фондів, які підлягають амортизації згідно зі ст. 8 Закону, то мають місце дві окремі господарські операції, а саме: перша - отримання кредиту, а друга - придбання або ремонт основних фондів за рахунок залучених коштів.

 

Виплата (нарахування) відсотків за кредитом пов'язана безпосередньо із залученням кредитних коштів і не має відношення до операції з придбання, ремонту основних фондів.

 

Відповідно до п. 7 положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 „Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 № 92, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.05.2000  за № 288/4509, придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів.

 

При цьому, фінансові витрати не включаються до первісної вартості основних засобів, придбаних (створених) повністю або частково за рахунок запозичень (за винятком фінансових витрат, які включаються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 „Фінансові витрати").

 

Фінансові витрати - це витрати на проценти та інші витрати підприємства, пов'язані із запозиченнями.

 

Відповідно до загальних положень положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 „Фінансові витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2006 № 415, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.05.2006 за № 610/12484, собівартість кваліфікаційного активу - це витрати на придбання, будівництво, створення, виготовлення, виробництво, вирощування і доведення кваліфікаційного активу до стану, у якому він придатний для використання із запланованою метою або продажу.

 

Якщо облікова політика підприємства не передбачає капіталізацію фінансових витрат, пов'язаних зі створенням кваліфікаційного активу, то фінансові витрати визнаються витратами того звітного періоду, в якому вони були нараховані.

 

При обліковій політиці підприємства, яка передбачає капіталізацію фінансових витрат, пов'язаних зі створенням кваліфікаційного активу, до собівартості кваліфікаційного активу відносяться ті фінансові витрати, які безпосередньо пов'язані зі створенням такого активу.

 

При цьому, витрати на створення кваліфікаційного активу для цілей капіталізації включають лише витрати, для здійснення яких сплачуються грошові кошти, передаються інші активи або приймаються зобов'язання з нарахуванням відсотків.

 

У разі безпосереднього позичання коштів з метою створення кваліфікаційного активу сумою фінансових витрат, що підлягає включенню до собівартості кваліфікаційного активу, є фактичні, визнані у звітному періоді, фінансові витрати, які пов'язані з цим запозиченням (за вирахуванням доходу від тимчасового фінансового інвестування запозичених коштів).

 

Отже, якщо облікова політика підприємства передбачає капіталізацію фінансових витрат, пов'язаних із створенням (ремонтом) основних фондів, то виплата процентів за борговими зобов'язаннями, які фактично здійснені на дату створення таких основних фондів включається до їх балансової вартості.

 

У інших випадках, виплата процентів за кредитами, які пов'язані зі створенням (ремонтом) основних фондів відображається в складі валових витрат на підставі пп. 5.5.1 п. 5.5 ст. 5 Закону.

 

 

Заступник Голови                                                                              С.В. Чекашкін

Версія для друку

Близькі теми: top /
Коментарів: 0
Залишити коментар до «Про віднесення до складу валових витрат відсотків по залучених кредитних коштах на придбання основних фондів (лист ДПА України від 10.11.2008 № 23025/7/15-0217)»
Ім'я

E-mail   Вхід
  Логин:
     Реєстрація
  Пароль:
    Забув пароль
  
   Пошук у статтях та новинах
 
   Курси валют на 28.01.2022
ВалютаКупівля
готівка
Продаж
готівка
НБУ
0,000,000,00
0,000,000,00
0,000,000,00