На головну сторінкуНаписати листаДодати в вибране  Аудиторські фірми Електронна база документів  Online - консультація аудитора
Аудит
Аудиторські фірми
Корисне аудиторам
Податки
Збори
Обов'язкові платежі
Бухгалтерський облік
Автоматизація
Головна сторінка - Податок на прибуток

Податок на прибуток


Дивіться також:
Нормативно - законодавча база
Роз'яснення щодо порядку переходу на консолідовану сплату податку на прибуток
Оглядовий лист з податку на прибуток (Лист ДПАУ від 06.07.2009 р. № 14060/7/15-0217 )
Особливості застосування промисловими підприємствами права застосовувати щорічну 25-відсоткову норму прискореної амортизації основних фондів групи 3 (Лист ДПА України від 17.04.2009 №8167/7/15-0217)
Податковий облік операцій між головним підприємством та його відокремленими підрозділами, які не мають статусу юридичної особи (Лист ДПА України від 17.04.2009 №8166/7/15-0217)
Про оподаткування курсових різниць страховиками (Лист ДПА України від 09.02.2009 № 2423/7/15-0517)

Щодо безоплатної передачі основних фондів (Лист ДПАУ N 5907/6/15-0316, N 10022/7/15-0316 від 26.05.2006)

26 листопада 2006 / Залишив(ла):Admin


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

 

 

Лист від 26.05.2006 р. 

 

N 5907/6/15-0316, 

 

  

 

N 10022/7/15-0316 

 

 

 

Щодо безоплатної передачі основних фондів

 

(Витяг)

 

Відповідно до пункту 1.31 ст. 1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (далі - Закон) операції з безоплатного надання товарів (у тому числі основних фондів) класифікуються як продаж таких товарів. При цьому безоплатно наданими є товари, що надаються платником податку згідно з договорами дарування, іншими договорами, які не передбачають грошової або іншої компенсації вартості таких матеріальних цінностей і нематеріальних активів чи їх повернення, або без укладення таких угод (пункт 1.23 ст. 1 Закону).

 

Згідно з підпунктом 4.1.1 п. 4.1 ст. 4 Закону до складу валового доходу платника податку включаються, зокрема, загальні доходи від продажу товарів. Оскільки Законом не надано термін "дохід" (від продажу), то, враховуючи положення пункту 1.43 ст. 1 Закону, застосовується термін, визначений пунктом 5 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", яке затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. N 290 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14.12.99 р. за N 860/4153.

 

Так, відповідно до цього пункту дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

 

Отже, при безоплатній передачі основних фондів відсутня грошова або інша компенсація вартості таких фондів та не виникає дохід, оскільки відсутні критерії його визнання.

 

Для відображення операції з безоплатного надання основних фондів в податковому обліку платник податку - передавач має керуватися положеннями підпунктів 8.4.3, 8.4.4 п. 8.4 ст. 8 Закону.

 

Так, згідно з підпунктом 8.4.3 п. 8.4 ст. 8 Закону у разі виведення з експлуатації окремих об'єктів основних фондів групи 1 у зв'язку з їх продажем балансова вартість групи 1 зменшується на суму балансової вартості такого об'єкта. Сума перевищення виручки від продажу над балансовою вартістю окремих об'єктів основних фондів групи 1 та нематеріальних активів включається до валових доходів платника податку, а сума перевищення балансової вартості над виручкою від такого продажу включається до валових витрат платника податку.

 

У разі виведення з експлуатації основних фондів груп 2, 3 і 4 у зв'язку з їх продажем балансова вартість групи зменшується на суму вартості продажу таких основних фондів (вартості продукції, робіт, послуг, отриманих платником податку в межах бартерних (товарообмінних) операцій). Якщо сума вартості основних фондів дорівнює або перевищує балансову вартість відповідної групи, її балансова вартість прирівнюється до нуля, а сума перевищення включається до валового доходу платника податку відповідного періоду (підпункт 8.4.4 п. 8.4 ст. 8 Закону).

 

Оскільки при безоплатній передачі вартість продажу основних фондів дорівнює нулю, то залишкова балансова вартість основних фондів групи 1 включається до валових витрат платника податку, а балансова вартість груп 2, 3 і 4 основних фондів залишається без змін.

 

Що стосується нарахування амортизаційних відрахувань у платника податку - передавача, то повідомляємо наступне.

 

Відповідно до підпункту 8.3.1 п. 8.3 ст. 8 Закону сума амортизаційних відрахувань кварталу, щодо якого проводяться розрахунки (розрахунковий квартал), визначаються шляхом застосування норм амортизації, визначених пунктом 8.6 цієї статті, до балансової вартості груп основних фондів на початок такого розрахункового кварталу.

 

Підпунктом 8.3.2 п. 8.3 ст. 8 Закону визначено формулу розрахунку балансової вартості групи основних фондів (окремого об'єкта основних фондів групи 1) на початок розрахункового кварталу. Так, відповідно до цієї формули у зазначеному розрахунку враховується сума виведених з експлуатації основних фондів (окремого об'єкта основних фондів групи 1) протягом кварталу, що передував розрахунковому, тобто сума виведених з експлуатації основних фондів (окремого об'єкта основних фондів групи 1) впливає на розмір балансової вартості групи основних фондів (окремого об'єкта 1 групи).

 

Таким чином, при виведенні основних фондів 1 групи з експлуатації з метою продажу (при безоплатній передачі) відбувається зменшення балансової вартості групи 1 основних фондів на суму балансової вартості безоплатно наданих об'єктів, тобто балансова вартість таких проданих (переданих безоплатно) об'єктів основних фондів не враховується при розрахунку амортизаційних відрахувань платника податку - передавача, починаючи з кварталу, наступного за кварталом, в якому цей продаж було здійснено.

 

Що стосується виведення з експлуатації основних фондів груп 2, 3 і 4 у зв'язку з їх продажем (при безоплатній передачі), то оскільки в даному випадку балансова вартість групи залишиться без змін, платник податку - передавач має право здійснювати амортизаційні відрахування щодо таких основних фондів після їх продажу.

 

Відповідно до підпункту 4.2.15 п. 4.2 ст. 4 Закону не включається до складу валового доходу вартість основних фондів, безоплатно отриманих платником податку з метою здійснення їх експлуатації у випадках, передбачених законодавством:

 

- якщо такі основні фонди отримані за рішенням органів центральної виконавчої влади;

 

- у разі отримання спеціалізованими експлуатуючими підприємствами об'єктів енергопостачання, газо- і теплозабезпечення, водопостачання, каналізаційних мереж відповідно до рішень місцевих органів виконавчої влади та виконавчих органів рад, прийнятих у межах їх повноважень;

 

- у разі отримання підприємствами комунальної власності об'єктів соціальної інфраструктури, зазначених у підпункті 5.4.9 пункту 5.4 статті 5 цього Закону, що перебували на балансі інших підприємств та утримувалися за їх рахунок.

 

Основні фонди, що отримуються у випадках, передбачених цим підпунктом, приймаються на баланс за балансовою вартістю.

 

Порядок безоплатної передачі таких основних фондів встановлюється Кабінетом Міністрів України.

 

Отже, оскільки безоплатна передача основних фондів здійснюється за рішенням Міністерства транспорту і зв'язку України, то платник податку - одержувач не включає до складу валового доходу вартість безоплатно отриманих основних фондів.

 

Відповідно до підпункту 8.1.1 п. 8.1 ст. 8 Закону під терміном "амортизація" основних фондів і нематеріальних активів слід розуміти поступове віднесення витрат на їх придбання, виготовлення або поліпшення, на зменшення скоригованого прибутку платника податку у межах норм амортизаційних відрахувань, установлених цією статтею.

 

Враховуючи викладене, оскільки згідно з підпунктом 8.1.1 п. 8.1 ст. 8 Закону амортизації підлягають не основні фонди, а витрати на їх придбання, виготовлення або поліпшення, при цьому при безоплатному отриманні основних фондів платником податку - одержувачем не було понесено зазначених витрат, такий платник не має права на амортизацію вартості безоплатно отриманих основних фондів.

 

 

 

Перший заступник Голови 

 

Г. Оперенко 

Версія для друку


Коментарів: 0
Залишити коментар до «Щодо безоплатної передачі основних фондів (Лист ДПАУ N 5907/6/15-0316, N 10022/7/15-0316 від 26.05.2006)»
Ім'я

E-mail   Вхід
  Логин:
     Реєстрація
  Пароль:
    Забув пароль
  
   Пошук у статтях та новинах
 
   Курси валют на 15.08.2020
ВалютаКупівля
готівка
Продаж
готівка
НБУ
0,000,000,00
0,000,000,00
0,000,000,00