На головну сторінкуНаписати листаДодати в вибране  Аудиторські фірми Електронна база документів  Online - консультація аудитора
Аудит
Аудиторські фірми
Корисне аудиторам
Податки
Збори
Обов'язкові платежі
Бухгалтерський облік
Автоматизація
Головна сторінка - Податок на прибуток

Податок на прибуток


Дивіться також:
Нормативно - законодавча база
Роз'яснення щодо порядку переходу на консолідовану сплату податку на прибуток
Оглядовий лист з податку на прибуток (Лист ДПАУ від 06.07.2009 р. № 14060/7/15-0217 )
Особливості застосування промисловими підприємствами права застосовувати щорічну 25-відсоткову норму прискореної амортизації основних фондів групи 3 (Лист ДПА України від 17.04.2009 №8167/7/15-0217)
Податковий облік операцій між головним підприємством та його відокремленими підрозділами, які не мають статусу юридичної особи (Лист ДПА України від 17.04.2009 №8166/7/15-0217)
Про оподаткування курсових різниць страховиками (Лист ДПА України від 09.02.2009 № 2423/7/15-0517)

Щодо податкового обліку витрат на придбання ліцензій (лист ДПАУ від 17.09.2008 р. N 18813/7/15-0217 )

23 вересня 2008 / Залишив(ла):Admin


Державна податкова адміністрація України розглянула лист Державної податкової адміністрації в м. Києві щодо податкового обліку витрат на придбання ліцензій і повідомляє.

 

Відповідно до статті 1 Закону « Про ліцензування певних видів господарської діяльності» ліцензія – це документ  державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов.

 

Порядок податкового обліку витрат на придбання ліцензії для здійснення торгівлі тютюновими виробами залежить від терміну її дії, встановленого відповідним законодавством.

 

Так, у разі коли термін дії ліцензії менше року, то в такому випадку застосовується підпункт 5.4.7 п. 5.4  ст.  5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (далі - Закон), згідно з яким  до складу валових витрат включаються будь-які витрати на придбання ліцензій та інших спеціальних дозволів, виданих державними органами для ведення господарської діяльності.

 

Якщо платнику податку видано ліценцію терміном більше, ніж на один рік, витрати на її придбання відображаються в його податковому обліку таким чином.

 

Пунктом 1.2 ст. 1 Закону встановлено, що нематеріальний актив - об'єкти інтелектуальної, в тому числі промислової власності, а також інші аналогічні права, визнані у порядку, встановленому відповідним законодавством, об'єктом права власності платника податку.

 

Згідно з пунктом 4 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» під поняттям «нематеріальний актив» розуміється немонетарний актив, що не має матеріальної форми, може бути ідентифікований та утримується підприємством з метою використання більше року (чи одного операційного циклу, якщо він перевищує рік) для виробництва, торгівлі, адміністративних цілей або надання в оренду іншим особам.

 

Відповідно до  5  П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» поряд із правами інтелектуальної та промислової власності до нематеріальних активів належать, зокрема, інші нематеріальні активи - в т.ч. право на провадження діяльності.

 

Отже, оскільки право на здійснення оптової торгівлі тютюновими виробами відповідає критеріям для визнання його нематеріальним активом згідно з пунктом 1.2 ст.1 Закону та пунктами 4 і 5  П(С)БО «Нематеріальні активи»,  таке право обліковується в податковому обліку як нематеріальний актив.

 

Витрати, понесені платником податку у зв’язку з придбанням нематеріальних активів, до валових витрат не включаються (підпункт 5.3.2 п. 5.3 ст. 5 Закону) і підлягають амортизації відповідно до підпункту 8.1.2 п. 8.1 ст.8 Закону як витрати на придбання нематеріальних активів для власного виробничого використання.

 

Відповідно до пп..8.3.9 п. 8.3 ст.8 Закону  для амортизації нематеріальних активів застосовується лінійний метод, за яким кожний окремий вид нематеріального активу амортизується рівними частками виходячи з його первісної вартості з урахуванням індексації згідно з підпунктом 8.3.3 цієї статті протягом строку, який визначається платником податку самостійно виходячи із строку корисного використання таких нематеріальних активів або строку діяльності платника податку, але не більше 10 років безперервної експлуатації.

 

Амортизаційні відрахування провадяться до досягнення залишковою вартістю нематеріального активу нульового значення.

 

Враховуючи те, що відповідно до декларації з податку на прибуток підприємства для розрахунку амортизації основних фондів і нематеріальних активів передбачено єдиний механізм (додаток К1/1 до декларації з податку на прибуток підприємства), амортизація нематеріальних активів здійснюється  починаючи з наступного кварталу після введення в експлуатацію, тобто так само, як це передбачено для основних фондів.

 

Таким чином, витрати на придбання ліцензії, термін дії якої більше року, відображаються в податковому обліку як витрати на придбання нематеріальних активів, а на придбання короткотермінової ліцензії -  в складі валових витрат звітного періоду.

 

 

 

 

Заступник Голови 

 

С. В. Чекашкін

Версія для друку

Близькі теми: top /
Коментарів: 0
Залишити коментар до «Щодо податкового обліку витрат на придбання ліцензій (лист ДПАУ від 17.09.2008 р. N 18813/7/15-0217 )»
Ім'я

E-mail   Вхід
  Логин:
     Реєстрація
  Пароль:
    Забув пароль
  
   Пошук у статтях та новинах
 
   Курси валют на 06.06.2020
ВалютаКупівля
готівка
Продаж
готівка
НБУ
RUB0,000,000,00
USD33,4827,8319,74
EUR27,8319,740,25