На головну сторінкуНаписати листаДодати в вибране  Аудиторські фірми Електронна база документів  Online - консультація аудитора
Аудит
Аудиторські фірми
Корисне аудиторам
Податки
Збори
Обов'язкові платежі
Бухгалтерський облік
Автоматизація
Головна сторінка - Податок на прибуток

Податок на прибуток


Дивіться також:
Нормативно - законодавча база
Роз'яснення щодо порядку переходу на консолідовану сплату податку на прибуток
Оглядовий лист з податку на прибуток (Лист ДПАУ від 06.07.2009 р. № 14060/7/15-0217 )
Особливості застосування промисловими підприємствами права застосовувати щорічну 25-відсоткову норму прискореної амортизації основних фондів групи 3 (Лист ДПА України від 17.04.2009 №8167/7/15-0217)
Податковий облік операцій між головним підприємством та його відокремленими підрозділами, які не мають статусу юридичної особи (Лист ДПА України від 17.04.2009 №8166/7/15-0217)
Про оподаткування курсових різниць страховиками (Лист ДПА України від 09.02.2009 № 2423/7/15-0517)

Відображення в декларації з податку на прибуток витрат на добровільне перерахування коштів, передачу товарів, які включаються до валових витрат ( Наказ ДПА України від 27 серпня 2008 р. № 552)

28 серпня 2008 / Залишив(ла):Адміністратор


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 27 серпня 2008 р. № 552

Про затвердження Узагальнюючого податкового роз'яснення щодо відображення в декларації з податку на прибуток підприємства витрат на добровільне перерахування коштів, передачу товарів (виконання робіт, надання послуг), які включаються до валових витратЗ метою однозначного розуміння окремих положень податкового законодавства платниками податку на прибуток підприємств та керуючись статтею 8 Закону України від 4 грудня 1990 року № 509-ХІІ "Про державну податкову службу в Україні",

Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Узагальнююче податкове роз'яснення щодо відображення в декларації з податку на прибуток підприємства витрат на добровільне перерахування коштів, передачу товарів (виконання робіт, надання послуг), які включаються до валових витрат, що додається.
2. Департаменту масово-роз'яснювальної роботи та звернень громадян (Косарчук В.П.) забезпечити оприлюднення цього наказу через засоби масової інформації та розміщення на веб-сайті Державної податкової адміністрації України.
3. Головам державних податкових адміністрацій в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі довести зазначене роз'яснення до відома платників податків і підпорядкованих органів державної податкової служби та забезпечити його врахування при проведенні контрольно-перевірочної роботи та винесенні рішень у процесі апеляційних узгоджень.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Чекашкіна С.В.


Голова С.В.Буряк
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ ДПА України
від 27.08.08 № 552УЗАГАЛЬНЮЮЧЕ ПОДАТКОВЕ РОЗ'ЯСНЕННЯ
щодо відображення в декларації з податку на прибуток підприємства витрат на добровільне перерахування коштів, передачу товарів (виконання робіт, надання послуг), які включаються до валових витрат

Відповідно до підпункту 5.2.2 п. 5.2 ст. 2 Закону України від 28 грудня 1994 року № 334/94-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" (далі - Закон) до складу валових витрат включаються суми коштів або вартість товарів (робіт, послуг), добровільно перераховані (передані) протягом звітного року до Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування, неприбуткових організацій, визначених у пункті 7.11 ст. 7 цього Закону, суми коштів, перераховані юридичним особам, у тому числі неприбутковим організаціям-засновникам постійно діючого третейського суду у розмірі, що перевищує два відсотки, але не більше п'яти відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного року, за винятком внесків, передбачених підпунктом 5.6.2 п. 5.6 цієї статті, та внесків, передбачених підпунктом 5.2.17 цього пункту.
Крім того, згідно з підпунктом 5.2.13 п. 5.2 ст. 5 Закону включенню до складу валових витрат підлягають також суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані (передані) для цільового використання з метою охорони культурної спадщини установам науки, освіти, культури, заповідникам, музеям-заповідникам у розмірі, що перевищує два відсотки, але не більше десяти відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного періоду.
З метою реалізації зазначених положень Закону наказом Державної податкової адміністрації України від 29.03.03 № 143 "Про затвердження форми декларації з податку на прибуток підприємства та Порядку її складання", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08.04.03 за № 271/7592, передбачено заповнення додатка Р2 до декларації з податку на прибуток підприємства, а наказом Державної податкової адміністрації України від 31.03.03 № 148 "Про затвердження форми декларації з податку на прибуток банку та Порядку її складання", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.04.03 за № 281/7602, додатка Р3 до рядка 04.9 декларації з податку на прибуток банку.
Наказом Державної податкової адміністрації України від 05.07.07 №408 "Про внесення змін до деяких наказів ДПА", який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.07.07 за № 840/14107, змінено алгоритм розрахунку при заповненні рядків 1 та 5 додатка Р2 до рядка 04.8 декларації з податку на прибуток підприємства та додатка Р3 до рядка 04.9 декларації з податку на прибуток банку.
Так, відповідно до нового алгоритму в рядку 1 додатка Р2 до рядка 04.8 декларації з податку на прибуток підприємства та додатка Р3 до рядка 04.9 декларації з податку на прибуток банку відображається частина суми, зазначеної у рядку В, що перевищує суму (А х 0,02), але не більше суми (А х 0,05), а в рядку 5 -- частина суми, зазначеної у рядку Г, що перевищує суму (А х 0,02), але не більше суми (А х 0,1).
Приклад заповнення додатка Р2 до рядка 04.8 декларації з податку на прибуток підприємства наведено у додатку до цього Узагальнюючого податкового роз'яснення (додаток Р3 до рядка 04.9 декларації з податку на прибуток банку заповнюється аналогічним чином).


Директор Департаменту податку на прибуток та інших податківі зборів
(обов'язкових платежів)                                                                                            Н.В. ХоцянівськаДодаток до Узагальнюючого податкового роз'ясненняПриклади заповнення додатка Р2 до рядка 04.8 декларації з податку на прибуток підприємства.

Оподатковуваний прибуток платника податку попереднього звітного року становить 100000 гривень.
Варіант 1. У звітному році підприємством надано благодійну допомогу неприбутковим організаціям на суму 1000 грн., а також з метою охорони культурної спадщини добровільно перераховано установам освіти кошти на суму 1500 гривень.
У даному випадку суми цих коштів до складу валових витрат не включаються, оскільки підприємством надано благодійної допомоги неприбутковим організаціям та перераховано коштів установам освіти на суми, що не перевищують два відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року (2000 грн.).

Показники Код рядка Сума
123
Загальна сума витрат платника на добровільне перерахування коштів, передачу товарів (виконання робіт, надання послуг), що включаються до валових витрат (р. 1 + р. 2 + р. 3 + р. 4 + р. 5)4.8-
Частина суми, зазначеної у рядку В, що перевищує суму (А х 0,02), але не більше суми (А х 0,05)1-
...  
Частина суми, зазначеної у рядку Г, що перевищує суму (А х 0,02), але не більше суми (А х 0,1)5-
Оподатковуваний прибуток попереднього звітного рокуА100000
...  
Сума перерахованих коштів та/або вартість переданих товарів (виконаних робіт, наданих послуг), у тому числі: (В1 + В2)В
1000
...  
до неприбуткових організацій, визначених у пункті 7.11 Закону, а також суми коштів, що перераховані юридичним особам - засновникам постійно діючого третейського суду (підпункт 5.2.2 Закону)В21000
Сума коштів та/або вартість майна, добровільно перерахована (передана) з метою охорони культурної спадщини (підпункт 5.2.13 Закону)Г1500


Варіант 2. У звітному році підприємством надано благодійну допомогу неприбутковим організаціям на суму 2500 грн., а також з метою охорони культурної спадщини добровільно перераховано установам освіти кошти на суму 8000 гривень.
У даному випадку сума коштів у вигляді благодійної допомоги та сума добровільно перерахованих установам освіти коштів включаються до складу валових витрат платника податку в повному обсязі, оскільки ці суми перевищують два відсотки (2000 грн.), але не більші за п'ять відсотків (5000 грн.) та відповідно десять відсотків (10000 грн.) оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.

Показники Код рядка Сума
123
Загальна сума витрат платника на добровільне перерахування коштів, передачу товарів (виконання робіт, надання послуг), що включаються до валових витрат (р. 1 + р. 2 + р. 3 + р. 4 + р. 5)4.810500
Частина суми, зазначеної у рядку В, що перевищує суму (А х 0,02), але не більше суми (А х 0,05)12500
...  
Частина суми, зазначеної у рядку Г, що перевищує суму (А х 0,02), але не більше суми (А х 0,1)58000
Оподатковуваний прибуток попереднього звітного рокуА100000
...  
Сума перерахованих коштів та/або вартість переданих товарів (виконаних робіт, наданих послуг), у тому числі: (В1 + В2)В2500
...  
до неприбуткових організацій, визначених у пункті 7.11 Закону, а також суми коштів, що перераховані юридичним особам - засновникам постійно діючого третейського суду (підпункт 5.2.2 Закону)В22500
Сума коштів та/або вартість майна, добровільно перерахована (передана) з метою охорони культурної спадщини (підпункт 5.2.13 Закону)Г8000


Варіант 3. У звітному році підприємством надано благодійну допомогу неприбутковим організаціям на суму 6000 грн., а також з метою охорони культурної спадщини добровільно перераховано установам освіти кошти на суму 12000 гривень.
У даному випадку до складу валових витрат платника податку включається сума добровільно перерахованих неприбутковим організаціям коштів у розмірі 5000 грн. та сума добровільно перерахованих установам освіти коштів у розмірі 10000 грн., оскільки саме ці суми не більші за п'ять відсотків (5000 грн.) та відповідно десять відсотків (10000 грн.) оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.

Показники Код рядка Сума
123
Загальна сума витрат платника на добровільне перерахування коштів, передачу товарів (виконання робіт, надання послуг), що включаються до валових витрат (р. 1 + р. 2 + р. 3 + р. 4 + р. 5)4.815000
Частина суми, зазначеної у рядку В, що перевищує суму (А х 0,02), але не більше суми (А х 0,05)15000
...  
Частина суми, зазначеної у рядку Г, що перевищує суму (А х 0,02), але не більше суми (А х 0,1)510000
Оподатковуваний прибуток попереднього звітного рокуА100000
...  
Сума перерахованих коштів та/або вартість переданих товарів (виконаних робіт, наданих послуг), у тому числі: (В1 + В2)В6000
...  
до неприбуткових організацій, визначених у пункті 7.11 Закону, а також суми коштів, що перераховані юридичним особам - засновникам постійно діючого третейського суду (підпункт 5.2.2 Закону)В26000
Сума коштів та/або вартість майна, добровільно перерахована (передана) з метою охорони культурної спадщини (підпункт 5.2.13 Закону)Г12000


Директор Департаменту податку на прибуток та інших податків і
зборів (обов'язкових платежів)                                                                                Н.В. Хоцянівська

Версія для друку

Близькі теми: top /
Коментарів: 0
Залишити коментар до «Відображення в декларації з податку на прибуток витрат на добровільне перерахування коштів, передачу товарів, які включаються до валових витрат ( Наказ ДПА України від 27 серпня 2008 р. № 552)»
Ім'я

E-mail   Вхід
  Логин:
     Реєстрація
  Пароль:
    Забув пароль
  
   Пошук у статтях та новинах
 
   Курси валют на 06.06.2020
ВалютаКупівля
готівка
Продаж
готівка
НБУ
RUB0,000,000,00
USD33,4827,8319,74
EUR27,8319,740,25