Семінар по МСФЗ

С Е М І Н А Р

 

            КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ГРУПИ ПІДПРИЄМСТВ (ХОЛДИНГУ): ОСНОВИ СКЛАДАННЯ за МСФЗ, ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ       

25-26 вересня, 2008 р.

 

Програма семінару:

 

1.          Консолідація фінансових звітів групи підприємств.

Характеристика методу придбання. Економічне об’єднання та його сутність. Метод повної консолідації фінансових звітів. Склад консолідованої фінансової звітності. Подання консолідованих фінансових звітів. Дата складання звітів учасниками групи. Облікові політики. Сфера застосування консолідованих звітів. Облік інвестицій у дочірні підприємства.

Підготовка консолідованого балансу на дату придбання. Порядок визначення і облік гудвілу. Визнання, оцінка та подання негативного гудвілу.

Аналіз різних типів внутрішньо групових операцій між підприємствами групи та їх облік з метою складання консолідованих фінансових звітів.

Визначення частки меншості в чистому прибутку (збитку) та в чистих активах дочірнього підприємства.

Підготовка консолідованого балансу та консолідованого звіту про фінансові результати на наступні звітні дати після придбання. Регулюючі записи, що здійснюються в процесі консолідації.

Підготовка консолідованого звіту про рух грошових коштів.

Особливості складання консолідованих фінансових звітів при поетапному та зворотному придбанні.

Консолідація фінансових звітів в іноземній валюті.

Підготовка консолідованих фінансових звітів в умовах диверсифікації діяльності.

 

2.          Аналіз консолідованої фінансової звітності.

Методи фінансового аналізу консолідованої фінансової звітності: горизонтальний аналіз, вертикальний аналіз, аналіз коефіцієнтів.

Аналіз моделей оцінювання вартості об’єднання підприємств (коефіцієнта відношення ціни до прибутку).

 

Лектор - автор семінару: Костюченко Валентина Миколаївна, к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки Державного торгово-економічного університету, член ФПБАУ.

 

В програмі семінару розглядаються авторські методики консолідації фінансових звітів групи підприємств (холдингу).

 

Тривалість семінару: початок з 10-00 до 17.00 (6 годин, з перервою на обід та дві кава –паузи).

Вартість семінару на одну особу = 1800,00 грн. (з ПДВ),  (для членів ФПБАУ= 1670,00 грн.(з ПДВ).

 

 Платіжні реквізити:

на рахунок Навчально-методичного центру ФПБАУ №26000301242873 в Київське міське відділення Промінвестбанку; МФО 322250; код ЗКПО 24917743;

Призначення платежу: Інформаційно - консультаційні послуги.

 

До вартості семінару входе: авторський матеріал семінару,  книга «Консолідована фінансова звітність: Міжнародний досвід та практика України», 2008 р., автор Костюченко В.М., пакет бух. документів, обід та кава - брейки.

 

Семінар відбудеться за адресою: м. Київ, п-т Бажана, 26, офіс 166, ФПБАУ.

 

Контактні телефони: (044) 574-55-37; 574-70-83

Ел. адреса: vlegka@ufpaa.org ( mailto:vlegka@ufpaa.org )    або  natalia.dudchak@ufpaa.org ( mailto:natalia.dudchak@ufpaa.org )Оригінал статті «Семінар по МСФЗ»   -
Головна сторінка сайту «Український портал аудиту»   -