Сертифікація аудиторів

Аудиторська діяльність є сферою підприємництва аудиторських фірм або приватних аудиторів, яка включає організаційне та методичне забезпечення аудиту, його практичне здійснення у формі надання різноманітних аудиторських послуг. Сертифікований аудитор може займатися аудиторською діяльністю індивідуально або створити аудиторську фірму з дотриманням вимог чинного законодавства. Дозвіл на здійснення діяльності аудитори та аудиторські фірми одержують шляхом реєстрації їх, тобто включення їх до загальнодержавного реєстру аудиторських фірм і аудиторів-суб'єктів підприємницької діяльності. Включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, підтверджує Свідоцтво встановленого Аудиторською палатою України зразка, яке видається строком на 5 років.


Аудиторська палата України рішенням від 31.05.2007 р. №178/6 прийняла Положення про сертифікацію аудиторів.


Цим Положенням встановлюються умови та порядок сертифікації аудиторів України. Дія цього Положення не поширюється на порядок сертифікації аудиторів, які здійснюватимуть аудит банків.


Право на отримання сертифіката мають кандидати з повною вищою економічною або юридичною освітою, документ про здобуття якої визнається в Україні, та мають: - необхідні знання з питань аудиту, бухгалтерського обліку, фінансів, економіки, оподаткування та господарського права; - досвід роботи не менше трьох років підряд на посадах ревізора, бухгалтера, юриста, фінансиста, економіста, асистента (помічника) аудитора та успішно склали письмовий кваліфікаційний іспит.


Для отримання допуску до сертифікації кандидат подає до АПУ або до РВ АПУ такі документи: — заяву за встановленою формою (додаток №2); — копію диплома, засвідчену нотаріально або за місцем роботи; — копію трудової книжки, засвідчену нотаріально або за місцем роботи; — документ про плату за проведення сертифікації; — копію першої сторінки паспорта.


Кандидати, які не склали кваліфікаційний іспит, мають право складати його вдруге на загальних умовах згідно з цим Положенням. Складений успішно перший етап іспиту зараховується кандидату при складанні кваліфікаційного іспиту вдруге, якщо після дати складання першого етапу іспиту минув не більше ніж один рік.


Після затвердження на засіданні АПУ протоколу Комісії з сертифікації та удосконалення професійних знань аудиторів АПУ з результатами складання кваліфікаційного іспиту Секретаріат АПУ здійснює видачу сертифікатів.


Термін чинності сертифіката — п’ять років.


Аудитори, термін чинності сертифіката яких закінчується, не раніше від трьох і не пізніше від одного місяця до закінчення цього терміну повинні подати до Секретаріату АПУ (в одному примірнику) чи до РВ АПУ (у двох примірниках) такі документи: — заяву про подовження терміну чинності сертифіката аудитора встановленого зразка (додаток №4); — копію трудової книжки, засвідчену нотаріально або за місцем роботи; — сертифікат, термін чинності якого закінчується; — копії свідоцтв про щорічне удосконалення професійних знань; — документ про внесення плати за продовження терміну чинності сертифіката; — копію першої сторінки паспорта.


Тести та ситуативні завдання попередніх років є на сайті Аудиторської палати України за адресою: apu.com.ua/content.php?lang=ukr&c=show_cert.php ( http://www.apu.com.ua/content.php?lang=ukr&c=show_cert.php )


Повний текст Положення про сертифікацію аудиторів та програма підготовки до складання кваліфікаційного іспиту для одержання сертифіката аудитора України містяться у вкладених файлахОригінал статті «Сертифікація аудиторів»   -
Головна сторінка сайту «Український портал аудиту»   -