На головну сторінкуНаписати листаДодати в вибране  Аудиторські фірми Електронна база документів  Online - консультація аудитора
Аудит
Аудиторські фірми
Корисне аудиторам
Податки
Збори
Обов'язкові платежі
Бухгалтерський облік
Автоматизація
Головна сторінка - Сертифікація

Сертифікація


Дивіться також:
Сертифікація аудиторів
Сертифікація бухгалтерів ACCA (за програмою Асоціації привілейованих сертифікованих бухгалтерів)
АССА: фінансові фахівці віддають все більшу перевагу навчанню через Інтернет
Встановлено плату за сертифікацію аудиторів у 2009 році
Іспити CPA англійською online
Тарифи на сертифікацію аудиторів у 2008 році

Сертифікація бухгалтерів САР (CIPA)

17 березня 2008 / Залишив(ла):Admin


 


Загальна інформація


Якщо три роки тому одержання сертифікатів професійного бухгалтера було не настільки популярно в масового бухгалтера (з моїх знайомих їх мали одиниці), то в даний момент визнання кваліфікації бухгалтера стає дуже актуальним. Пересічний бухгалтер все частіше зіштовхується з тим, що одніє з умов прийняття на роботу навіть у середніх фірм стала наявність міжнародного сертифіката. При цьому співбесіди проходять "не в зоні" професійних навичок, а швидше за все на наявність сертифікатів, відповідність вимогам роботи в команді. А показати себе по "спецпредметам" уже потрібно на випробному терміну. Багато здобувачів навіть пишуть у своїх резюме - на даний момент здав стільки-то екзаменів із програми CIPA.


Програма СІРА - це єдина всеоохоплююча російськомовна програма міжнародної сертифікації професійних бухгалтерів. Назва програми - це скорочення англомовної назви сертифіката СIPA (Certified International Professional Accountant: Сертифікований міжнародний професійний бухгалтер). Власникі сертифікатов CAP/CIPA отримують право додавати назву сертифіката до свого підпису, що відповідає міжнародній практиці.


Сертифікат САР або CIPA є підтвердженням кваліфікації по програмі, розробленої спільністю професійних об'єднань декількох країн СНД - Євразійською Радою Сертифікованих Бухгалтерів і Аудиторів (ЕРСБА). Дана програма не є продуктом державного ладу, а отже не може піддаватися ніякому державному регулюванню, і тим більше до неї не можуть бути застосовані терміни "законність" або "незаконність" з погляду держави.


Сертифікат САР або CIPA виписується спільно ЕРСБА й професійною організацією, членом якої є кандидат, тому що ЕРСБА має не може мати фізичних членів. У той час як ЕРСБА встановив загальні права й обов'язки відносно сертифікатів, організації - члени можуть піти далі й установити додаткові вимоги, однак на 90% всі вимоги збігаються. Більше того, ці вимоги не взяті зі стелі, вони затверджені Міжнародною Федерацією Бухгалтерів (МФБ), яка, як відомо, вважає програму сертифікації CIPA перспективною та дуже важливою для простору країн колишнього СРСР. Кожна сертифікація члена МФБ (у тому числі й АССА й СРА й ін.) не є просто продуктом навчання, це все сертифікації безперервного утворення. Кожний власник сертифіката зобов'язаний за три роки не менш 120 годин підвищувати свою кваліфікацію й надавати всі дані. У противному випадку, кваліфікація фахівця буде поставлена під питання й реальну чинність його сертифікат мати не буде.


 


Програма СІРA грунтується на міжнародних стандартах фінансової звітності (МСФЗ).


Міжнародні стандарти фінансової звітності використовується тому, що вони прийняті країнами Європейської спільноти як обов'язковий стандарт бухгалтерського обліку. У травні 2002 року Європарламент ухвалив резолюцію, якою зобов'язав усі лістингові компанії Європи складати консолідовану фінансову звітність відповідно до МСФЗ, починаючи з січня 2005 року. Оскільки МСФЗ вимагають порівняльної звітності (тобто потрібні звітні дані за попередній рік), більшості компаній довелось перейти на МСФЗ вже в 2004 році.


Багато компаній перейшли на МСФЗ ще раніше під тиском ринку (інвестори і кредитори, а інколи й іноземні постачальники і споживачі вимагають звітності за МСФЗ). Перехід на МСФЗ - це складний процес, що включає кілька етапів (наприклад, кардинальна зміна облікової політики компанії, аналіз усіх господарських операцій, широке використання професійного судження в бухгалтерському обліку, процес трансформації звітності тощо). Однак першим етапом має бути навчання і сертифікація спеціалістів: фінансових директорів, бухгалтерів та аудиторів.


 


Кваліфікаційні рівні СІPA


 Існує два кваліфікаційні рівні САР та СІРА із видачею сертифікатів:


1. САР: Сертифікований бухгалтер-практик здатний вести систему бухгалтерського обліку на підприємстві та складати всі основні звіти, включаючи податкові декларації, а саме:


- баланс - звіт про фінансові результати


- звіт про рух грошових коштів


- звіт про власний капітал (зміни в капіталі)


- примітки до фінансової звітності


 


2. СІРА: Сертифікований міжнародний професійний бухгалтер СІРА – вищий рівень кваліфікації в сфері фінансового і управлінського обліку, фінансового менеджменту й аудиту, має необхідні знання і навички для прийняття стратегічних рішень у фінансовій сфері підприємства, а саме:


- готувати консолідовану фінансову звітність (групи підприємств)


- застосовувати кількісні методи в управлінському обліку


- налагоджувати систему управлінського контролю


- застосовувати інструменти зниження фінансових ризиків


- володіє питаннями трансфертного ціноутворення та - стратегічного управлінського обліку


 


Для отримання сертифікатів САР та/або СІРА в Україні, необхідно:


1. Мати освіту та досвід роботи на посадах, які вимагають знання бухгалтерського обліку, відповідно до критеріїв для отримання сертифікатів:


- для САР - підтверджений досвід роботи на посадах, які вимагають знання бухгалтерського обліку, не менше 1 року;


- для СІРА - підтверджений досвід роботи на посадах, які вимагають знання бухгалтерського обліку, не менше 3 років при наявності вищої професійної освіти.


2. Успішно скласти відповідні іспити.


3. Отримати рекомендацію професійної організації члена ЄРСБА, для чого необхідно стати членом однієї з професійних організацій, що є членом ЄРСБА.


4. Мати свідоцтво про проходження курсів з інформаційних технологій.


 


 


 


Дисципліни програми СІРА  • фінансовий облік 

  • управлінський облік

  • податки та право 

  • фінансовий облік

  • управлінський облік

  • аудит

  •  фінанси

  • управлінські інформаційні системи


 Навчання


Участь в навчанні можуть брати фізичні і юридичні особи. Навчання може проводитися інститутами, університетами, навчальними центрами, професійними асоціаціями та приватними викладачами. Це може бути навчання в групах, дистанційне навчання і самопідготовка. Навчальні програми були підготовлені кількома проектами АМР США на основі кваліфікаційних вимог ЄРСБА. Перелік організаторів навчання, що проводять тренінги за кваліфікаційними вимогами програми CIPA розташовані тут на сайті http://www.cipa.org.ua/rus/training/tp.php


Навчальні матеріали для самостійного навчання можна завантажити тут http://cipa.org.ua/ukr/training/ або тут www.capcipa.biz/icaedu_rus.htm


 


 Іспити за програмою СІРА


Іспити за програмою СІРА є єдиними для всіх країн-учасниць, за виключенням дисципліни «Податки і право», яка формується окремо для кожної з країн-учасниць і базується на національному законодавстві та оподаткуванні. Іспити СІРА є суворими і надійними. Вони адмініструються незалежною екзаменаційною мережею CIPAEN. Успішне складання іспитів за програмою СІРА є головною вимогою для отримання сертифікатів САР та СІРА. Іспити проводяться одночасно у всіх країнах-членах ЄРСБА. Розклад іспитів визначається один раз на рік і розташований на сайті екзаменаційної мережі CIPA cipa.org.ua. Іспити рівня САР проводяться тричі на рік, екзамени рівня СІРА - двічі. Проведення іспитів в Україні адмініструється незалежною організацією - екзаменаційна мережа CIPA в Україні (cipa.org.ua).


 


Де можна одержати сертифікат?


Сертифікат CAP/CIPA в Україні мають право видавати 4 професійні організації члени ЕРСБА своїм членам, на підставі складених в Екзаменаційній мережі CIPA іспитів. Зі списком цих організацій можна ознайомитися нижче:


- українська асоціація сертифікованих бухгалтерів і аудиторів (УАСБА) (дійсний член). http://www.uacaa.org


- федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України (ФПБАУ) (дійсний член). http://www.ufpaa.org


-    федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів Агропромислового комплексу України (ФАБФ АПК України)(асоційований член). http://www.faaf.org.ua


-    українське товариство фінансових аналітиків (УТФА) (асоційований член).http://www.usfa.org.ua


 


Порядок отримання сертифікату


Загальні правила:


Після успішного складання відповідних іспитів на рівень САР або СІРА необхідно звернутися до професійної бухгалтерської організації, що входить до складу ЄРСБА, і стати її членом. Професійна організація, якщо Ви задовольняєте усім вимогам, що визначені для САР або СІРА, звернеться з проханням до ЄРСБА про видачу Вам відповідного сертифікату.


Правила отримання сертифікату для членів УАСБА: Для отримання сертифікату необхідно:


1. Бути членом Української асоціації сертифікованих бухгалтерів і аудиторів.


2. Подати до виконавчої дирекції асоціації наступні документи:


- копію трудової книжки, завірену печаткою підприємства або документів, що підтверджують стаж роботи за фахом;


- заяву на отримання сертифікату.


На даний час відповідно до затверджених процедур випуск сертифікатів проводиться тричі на рік: у квітні, серпні та грудні. Кандидати повинні надати необхідні документи до офісу виконавчої дирекції асоціації мінімум за 1,5 місяця до вказаного строку.

Версія для друку


Коментарів: 2
2. Залишив(ла) Галина (Цитувати Ім'я) 4 грудня 2009 - 16:59
Мені 42 роки. Стаж роботи головним бухгалтером 13 років.Яка оплата за навчання та за отримання сертифікату? Чи обов'язково мати свідоцтво про проходження курсів з інформаційних технологій?

1. Залишив(ла) Ольга (Цитувати Ім'я) 3 квітня 2009 - 19:58
Мені 49 років. Я хотіла б пройти навчання у Львові та отримати сертифікат САР(СІРА). Стаж роботи головним бухгалтером 23 роки. Яка оплата за навчання та за отримання сертифікату?

Залишити коментар до «Сертифікація бухгалтерів САР (CIPA)»
Ім'я

E-mail   Вхід
  Логин:
     Реєстрація
  Пароль:
    Забув пароль
  
   Пошук у статтях та новинах
 
   Курси валют на 20.07.2024
ВалютаКупівля
готівка
Продаж
готівка
НБУ
USD41,8341,9441,49
EUR45,6545,8345,17