Розділ V ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2000 року. Адміністративні штрафи, які можуть бути накладені відповідно до законів України на керівників та інших посадових осіб підприємств у зв'язку з допущеними методологічними помилками або арифметичними описками ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, пов'язаними із введенням національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, застосовуються з 1 січня 2001 року. ( Пункт 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 1829-III від 22.06.2000 )2. Кабінету Міністрів України:
- підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону;
- привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
- забезпечити розроблення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, передбачених цим Законом, а також перегляд і скасування їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.Президент України Л.КУЧМА м. Київ, 16 липня 1999 року N 996-XIV


Оригінал статті «Розділ V ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ»   -
Головна сторінка сайту «Український портал аудиту»   -