Погоджені процедури (операційна перевірка)

Погоджені процедури (операційна перевірка)


Погоджені між аудитором і Замовником процедури перевірки здійснюються з метою задоволення інтересів Замовника стосовно дослідження інформації з окремих питань.


Метою завдання з погоджених процедур є виконання тих аудиторських процедур, які були узгоджені між аудиторською фірмою та Замовником, а також надання звіту про фактичні результати.


В межах погоджених процедур можуть виконуватись такі аудиторські послуги:


1. Перевірка правовстановлюючих та внутрішніх документів:

 • експертиза установчих документів;

 • перевірка наявності та дотримання ліцензій, дозволів на здійснення відповідних видів діяльності;

 • експертиза внутрішніх нормативів та положень.

2. Перевірка окремих питань бухгалтерського обліку:

 • нематеріальних активів;

 • основних засобів;

 • фінансових інвестицій;

 • інших необоротних активів;

 • запасів;

 • коштів і розрахунків (в т.ч. з дебіторами, кредиторами та підзвітними особами);

 • власного капіталу;

 • доходів, витрат (в т.ч. порядку калькулювання собівартості продукції ) та фінансових результатів.

3. Перевірка іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності підприємств та фінансових установ:

 • операцій з валютними цінностями;

 • фондових операцій;

 • інших комерційних операцій;

 • порядку відображення касових операцій та організації готівкового обігу;

 • організації системи документообігу;

 • обліково-операційної роботи банківських установ;

 • оцінка формування обов’язкових резервів і фондів, тощо.

 4. Перевірка розрахунків з бюджетом:

 • визначення податків, зборів, платежів, платниками яких відповідно до законодавства є підприємство з урахуванням встановлених пільг;

 • перевірку правильності обліку податків (зборів, платежів) та заповнення податкових звітів;

 • перевірку повноти та своєчасності сплати податків.
            При виконанні аудиторських процедур перевірці  можуть підлягати всі або окремі податки, збори та платежі.


Оригінал статті «Погоджені процедури (операційна перевірка)»   -
Головна сторінка сайту «Український портал аудиту»   -