Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України (повний член IFAC)

Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України (ФПБАУ) є громадською професійною саморегулюючою некомерційною організацією, створеною з метою відстоювання інтересів представників бухгалтерської та аудиторської професій. Серед пріоритетів ФПБАУ: підвищення рівня професіоналізму фахівців-обліковців, поліпшення їх іміджу в суспільстві та покращення якості послуг, що надаються ними.

ФПБАУ було створено в червні 1996 року на першому З`їзді бухгалтерів та аудиторів України. У вересні того ж року було схвалено Статут Федерації та зареєстровано її у Міністерстві юстиції України. З 13.11.2008 прийнята в повні члени IFAC. ФПБАУ Федерація представлена у всіх регіонах України 27 територіальними відділеннями і на сьогодні є найчисельнішою професійною організацією України. ФПБАУ є єдиною організацією в Україні, яка представляє професію бухгалтера і аудитора на міжнародному рівні: є членом Міжнародної федерації бухгалтерів, засновником та членом Євразійскої ради сертифікованих бухгалтерів та аудиторів. ФПБАУ має угоди про співпрацю з багатьма професійними організаціями Європи.Місія ФПБАУ


Місією Федерації є захист інтересів членів ФПБАУ та сприяння росту довіри громадськості до високої якості їх професійних послуг; розробка і впровадження національних стандартів і практики бухгалтерського обліку і аудиту, що базуються на міжнародних стандартах; створення Кодексу професійної етики та здійснення контролю за його дотриманням; підвищення рівня професійної освіти.

Совет Федерации от 26 марта 2004 года принял решение, что ФПБАУ признает и присоединяется к Кодексу этики Международной Федерации бухгалтеров (МФБ).Офіційний сайт Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України: www.ufpaa.org ( http://www.ufpaa.org/ua/ )


Оригінал статті «Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України (повний член IFAC)»   -
Головна сторінка сайту «Український портал аудиту»   -