На головну сторінкуНаписати листаДодати в вибране  Аудиторські фірми Електронна база документів  Online - консультація аудитора
Аудит
Аудиторські фірми
Корисне аудиторам
Податки
Збори
Обов'язкові платежі
Бухгалтерський облік
Автоматизація
Головна сторінка - Спілки, федерації

Спілки, федерації


Дивіться також:
Асоціація привілейованих сертифікованих бухгалтерів. ACCA
Українська асоціація сертифікованих бухгалтерів і аудиторів (УАСБА)
Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України (повний член IFAC)
Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України

Міжнародна федерація бухгалтерів. IFAC

12 березня 2008 / Залишив(ла):Admin


Організація

Міжнародна федерація бухгалтерів (МФБ) – це всесвітня організація професійних бухгалтерів. Міжнародна федерація бухгалтерів заснована в 1977 р. Її завдання – сприяти розвиткові й удосконаленню бухгалтерської професії за допомогою гармонізованих стандартів із тим, щоб бухгалтери -професіонали могли надавати послуги незмінно високої якості в інтересах суспільства.Федерація здійснює своє завдання шляхом:
- розробки міжнародних стандартів аудиту та послуг з надання впевненості, етики, освіти та бухгалтерського обліку для державного сектору;
- надання підтримки організаціям – членам федерації у їхніх зусиллях щодо обслуговування дедалі розмаїтішого контингенту бухгалтерів, у тому числі й тих членів федерації, які працюють у бізнесі та промисловості, а також тих, які зайняті на малих та середніх підприємствах і мають власну практику;
- розробки міжнародних програм огляду забезпечення якості послуг для фірм, які здійснюють аудит транснаціональних суб’єктів господарювання;
- забезпечення дотримання організаціями – членами федерації вимог членства, у тому числі й заохочення бухгалтерів до дотримання стандартів високої якості
роботи;
- роботи з регулювальними органами, органами, які встановлюють стандарти, а також із фінансовими інституціями з метою визначення способів того, як поширена в усіх країнах професія може максимально сприяти створенню стабільних фінансових відносин у всесвітньому масштабі.


Членство

До Міжнародної федерації бухгалтерів входять понад 150 організацій-членів з усього світу, які представляють понад 2,4 мільйона бухгалтерів, що мають власну практику, працюють у сфері освіти, в державному секторі, у промисловості й торгівлі. Ніякий інший орган у сфері бухгалтерського обліку не має такої широкої міжнародної підтримки, якою відзначається Міжнародна федерація бухгалтерів (подібну підтримку мають лише кілька світових організацій представників інших професій).

Сильні сторони Міжнародної федерації бухгалтерів зумовлені не лише тим, що в ній представлені організації багатьох
країн світу, а й високим індивідуальним рівнем членів організацій, які самі віддані ідеї утвердження якості, компетентності і доброчесності в бухгалтерській професії.


Ініціативи щодо встановлення стандартів

Міжнародна федерація бухгалтерів давно визнає необхідність глобально гармонізованої концептуальної основи для задоволення дедалі зростаючих міжнародних вимог, що висуваються до бухгалтерської професії чи то з боку бізнесу або освіти, чи то з боку організацій державного сектору.

Основними складовими цієї концептуальної основи є Міжнародні стандарти аудиту, Кодекс етики професійних бухгалтерів Міжнародної федерації бухгалтерів , Міжнародні стандарти освіти та Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку для державного сектору (МСБОДС).
Послуги з аудиту та надання впевненості

Рада з міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ) розробила міжнародні стандарти аудиту та Міжнародні положення аудиторської практики (МПАП). Ці стандарти й положення служать зразком для стандартів і положень щодо проведення високоякісного аудиту в усьому світі. Вони окреслюють базові принципи й основні процедури для аудиторів, надаючи їм інструмент для задоволення дедалі зростаючих і змінюваних вимог до звітності про фінансову інформацію, а також дають рекомендації щодо особливостей аудиту в спеціалізованих сферах.
Крім того, РМСАГД розробляє стандарти контролю якості для фірм та груп фахівців упрактичних сферах аудиту, стандарти надання впевненості та споріднених послуг.
Етика

Кодекс етики професійних бухгалтерів Міжнародної федерації бухгалтерів , розроблений Комітетом з питань етики Міжнародноїа федерації бухгалтерів , є основою для всіх кодексів етики, що їх розробили і запровадили організації-члени. У ньому стверджується, що поняття об’єктивності, доброчесності та професійної
компетентності мають бути неодмінними рисами всіх професійних бухгалтерів.
Освіта

З метою поширення в усьому світі програм підготовки бухгалтерів Комітет з освіти Міжнародної федерації бухгалтерів розробляє Міжнародні стандарти освіти, визначаючи критерії щодо підготовки
бухгалтерів. Передбачається, що всі організації – члени Міжнародної федерації бухгалтерів мають дотримуватися цих стандартів, у яких розглядається процес фахової підготовки кваліфікованих професійних бухгалтерів, а також актуальні проблеми їхнього постійного професійного розвитку. Комітет також розробляє інші рекомендації, покликані сприяти організаціям-членам та освітнім установам у сфері бухгалтерського обліку запроваджувати найкращі зразки
підготовки бухгалтерів і досягати високого рівня.

Ці Стандарти не включають Міжнародні стандарти освіти, які можна знайти на сайті Міжнародної федерації бухгалтерів
Бухгалтерський облік для державного сектору

Комітет із питань державного сектору (КДС) розробляє значну частину МСБОДС. На сьогодні КДС опублікував 20 МСБОДС з обліку за принципом нарахування і незабаром
опублікує всебічний МСБОДС з обліку за касовим принципом. МСБОДС представляють найкращу міжнародну практику у сфері фінансової звітності суб’єктів господарювання державного сектору. В багатьох юрисдикціях застосування вимог МСБОДС поліпшить
підзвітність і прозорість фінансової звітності, складеної органами державного управління та їхніми агенціями.


МСБОДС уміщені у Збірнику положень Міжнародної федерації бухгалтерів з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для державного сектору 2003 р., а також на сайті Міжнародної федерації бухгалтерів .


Задоволення потреб бухгалтерів, які працюють у різноманітних сферах

І перед Міжнародною федерацією бухгалтерів , і перед організаціями-членами постає завдання задоволення потреб дедалі більшої кількості бухгалтерів, зайнятих у бізнесі. Ці бухгалтери нині складають понад 50 відсотків членів організацій – членів Міжнародної федерації бухгалтерів . Комітет Міжнародної федерації бухгалтерів з питань фінансового та управлінського обліку дає рекомендації, покликані допомогти цим особам та організаціям у вирішенні широкого кола професійних проблем і спрямовані на поширення серед громадськості поінформованості і розуміння тієї роботи, яку виконують бухгалтери.

Діяльність Міжнародної федерації бухгалтерів спрямована також на надання рекомендацій на рівні найкращих зразків
світової практики дедалі більшій верстві бухгалтерів, які працюють на малих та середніх підприємствах (МСП).

Міжнародна федерація бухгалтерів працює з організаціями-членами з метою визначення найкращих способів виконання цього завдання та можливостей міжнародної співпраці.
Регулювальна роль

Міжнародна федерація бухгалтерів давно визнає, що головний спосіб захисту інтересів суспільства – це запровадження основних міжнародно визнаних стандартів як засобу забезпечення довіри до інформації, від якої залежать інвестори та інші зацікавлені сторони. Це досягається шляхом створення міжнародної регулювальної системи та режиму контролю за її дотриманням. Основними компонентами цієї системи є Форум фірм (ФФ) та Комітет з питань дотримання стандартів, за участю осіб, що не належать до бухгалтерської професії.

Членами ФФ мають право бути фірми, які здійснюють транснаціональний аудит. Члени зобов’язані дотримуватись МСБО та Кодексу етики професійних бухгалтерів Міжнародної федерації бухгалтерів , а також підлягають періодичному огляду якості послуг. Комітет з питань дотримання стандартів проводить моніторинг і заохочує до дотримання міжнародних стандартів та здійснення інших заходів, покликаних підвищити достовірність фінансової інформації та дотримання професійних стандартів у всьому світі.
Розбудова глобальної фінансової архітектури

Бухгалтерська професія є ключовим елементом у забезпеченні доброчесності, відкритості й підзвітності в діяльності організацій і в приватному, і в державному секторі в інтересах усіх зацікавлених сторін та суспільства в цілому.

З метою заохочення розвитку міжнародної бухгалтерської професії, яка характеризується найвищими професійними стандартами, Міжнародна федерація бухгалтерів продовжує роботу, спрямовану на прийняття її керівних положень у всьому світі – не лише організаціями-членами, а й урядами, регулювальними органами, країнами, які щойно виникли, країнами, що розвиваються, великими і малими підприємствами та окремими бухгалтерами. Вона веде постійний діалог із цими групами з метою кращого розуміння їхніх завдань і потреб.
Структура і діяльність Міжнародної федерації бухгалтерів

Керівництво Міжнародної федерації бухгалтерів здійснюють її Правління і Рада. До Ради Міжнародної федерації бухгалтерів входить по одному представникові від кожної організації-члена. Правління – це менша група осіб, що
відповідає за визначення політики. Головний офіс Міжнародної федерації бухгалтерів розташований у місті Нью-Йорку, і в ньому працюють бухгалтери-професіонали з усього світу.Більш докладну інформацію можна знайти на сайті Міжнародної федерації бухгалтерівВерсія для друку


Коментарів: 0
Залишити коментар до «Міжнародна федерація бухгалтерів. IFAC»
Ім'я

E-mail   Вхід
  Логин:
     Реєстрація
  Пароль:
    Забув пароль
  
   Пошук у статтях та новинах
 
   Курси валют на 13.05.2021
ВалютаКупівля
готівка
Продаж
готівка
НБУ
0,000,000,00
0,000,000,00
0,000,000,00