На головну сторінкуНаписати листаДодати в вибране  Аудиторські фірми Електронна база документів  Online - консультація аудитора
Аудит
Аудиторські фірми
Корисне аудиторам
Податки
Збори
Обов'язкові платежі
Бухгалтерський облік
Автоматизація
Головна сторінка - ПДВ

ПДВ


Дивіться також:
Затверджено нову форму декларації по ПДВ!
Аудиторською палатою затверджено нову форми звітності №1-аудит (річна) «Звіт аудиторської фірми (аудитора) про надані аудиторські послуги» та Інструкцію щодо її складання!
Вимоги, яких необхідно дотримуватися платникам податків при оформленні скарг.
Мінфін затвердив Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів
Аудиторська палата застосовує стягнення до аудиторів
В ДПА України запрацювала «пряма» телефонна лінія

Щодо актуальних питань з податку на додану вартість (Лист ДПАУ від 18.04.2008 № 8109/7/16-1117)

18 квітня 2008 / Залишив(ла):Admin


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ


Лист від 18.04.2008 № 8109/7/16-1117


Щодо актуальних питань з податку на додану вартість


Державна податкова адміністрація України на заміну додатку до листа від 14.04.2008 року № 7681/7/16-1117 надає доопрацьовану редакцію відповідей на питання, що надійшли від платників податків до Інформаційно-довідкового департаменту державної податкової служби.
Головам державних податкових адміністрацій в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі довести зазначені роз'яснення до відома підпорядкованих підрозділів, забезпечити їх врахування при проведенні контрольно-перевірочної роботи і винесенні рішень в процесі апеляційних узгоджень та організувати роз'яснювальну роботу з платниками податків щодо правильності та повноти подачі податкової звітності з податку на додану вартість.
Додаток на 6 аркушах.


Заступник Голови С.В.Чекашкін
Відповіді на питання, що надійшли від платників податків до Інформаційно-довідкового департаменту державної податкової служби1. Перевіркою донарахована сума податку на додану вартість. Чи відображається ця сума в рядку 23.5 податкової декларації?
Рядок 23.5 передбачений для відображення збільшення або зменшення залишку від'ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (рядок 26) за результатами камеральної чи документальної перевірки, проведеної податковим органом.
2. Як в додатку 5 відображаються податкові накладні з різними датами оформлення?
Податковий кредит звітного періоду може складатися не тільки із сум податку, віднесених до податкового кредиту на підставі податкових накладних, виписаних та одержаних у звітному періоді, а і податкових накладних, одержаних із запізненням та виписаних у попередніх податкових періодах. Тому в розділі ІІ додатка 5 "Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів" кількість записів по окремому контрагенту буде дорівнювати кількості податкових періодів, в яких такі податкові накладні були виписані, при цьому в колонці 3 зазначається період виписки податкових накладних.
Наприклад, якщо податковий кредит сформований по одному контрагенту на підставі податкових накладних, одержаних в березні 2008 року, але виписаних в березні 2008 року, лютому 2008, грудні 2007 року, в колонці 3 робиться запис:
12.2007
02.2008
03.2008.
3. Чи зазначається назва покупця в додатку 5?
В додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість в редакції наказу № 159 в розділі І "Податкові зобов'язання" та в розділі ІІ "Податковий кредит" в колонці 2 зазначається індивідуальний податковий номер контрагента платника податку - покупця або постачальника відповідно, їх назви при цьому не зазначаються.
4. Чи потрібно заповнювати додаток 5 у разі, якщо в декларації з податку на додану вартість відсутні дані - проставлені лише прочерки?
У разі, якщо в декларації з податку на додану вартість відсутні дані - проставлені лише прочерки, що свідчить про відсутність у звітному (податковому) періоді у платника податку господарської діяльності, а отже - про відсутність у нього господарських стосунків з контрагентами (покупцями/постачальниками), додаток 5 до податкової декларації з податку на додану вартість не заповнюється і не подається.
5. Чи можна в розділах І та ІІ додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість в електронному вигляді добавляти рядки?
Оскільки заповнення додатка 5 до податкової декларації з податку на додану вартість передбачає відображення в розділах І та ІІ податкових зобов'язань та податкового кредиту за звітний (податковий) період окремими рядками в розрізі усіх без виключень контрагентів, платникам податку надано право при заповненні цього додатка добавляти рядки в залежності від кількості контрагентів.
6. Як заповнюється додаток 2 до податкової декларації?
Додаток 2 передбачає відображення (колонки 2 і 3) по періодах виникнення залишку від'ємного значення попереднього податкового періоду за вирахуванням суми податку, яка підлягає сплаті до бюджету за підсумками поточного звітного періоду (рядок 24 податкової декларації звітного податкового періоду).
Наприклад, значення рядка 24 декларації за березень 2008 року повинно бути проінвентаризовано, починаючи з періоду в якому був сформований податковий кредит який призвів до виникнення від'ємного значення податку, яке не було відшкодовано із бюджету в попередніх звітних періодах та відображено у вищевказаних колонках.
В разі здійснення оплати вказаного залишку, така сума відображається в колонці 4 Довідки. Значення колонки 4 переноситься до рядка 2 додатка 3 до податкової декларації з податку на додану вартість "Розрахунок суми бюджетного відшкодування".
До колонки 5 включається сума залишку від'ємного значення податку, яка не може бути відшкодована в поточному звітному періоді і переноситься до рядка 26 декларації поточного звітного періоду.
7. Чи потрібно до податкової декларації з податку на додану вартість за березень 2008 року подавати додаток 5 згідно з наказом № 159?
Наказ Державної податкової адміністрації України від 17 березня 2008 року № 159, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 березня 2008 р. за № 224/14915, набув чинності з 30 березня 2008 року, таким чином декларація за березень 2008 року подається відповідно до вимог та за формою, передбаченими цим наказом.
Пунктом 4.2 Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість в редакції наказу № 159 передбачено, що одночасно з декларацією повинні подаватися всі необхідні додатки до декларації, подання яких передбачено цим Порядком, зокрема, розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток 5 до податкової декларації з податку на додану вартість та додаток 2 до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої)).
Враховуючи зазначене, до податкової декларації з податку на додану вартість за березень 2008 року необхідно подавати додаток 5 згідно з наказом № 159.
8. Якщо платник податку виписує розрахунок коригування до податкової накладної, чи відображається таке коригування в додатку 5 до податкової декларації? Якщо так, то в якому рядку?
Коригування податкових зобов'язань (рядок 8 податкової декларації з податку на додану вартість) та податкового кредиту (рядок 16) відображаються в додатку 1 та не відображаються в додатку 5.
9. Як заповнюються рядки в додатку 5 до податкової декларації в розрізі контрагентів?
В розділах І та ІІ додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість загальний обсяг поставки та загальна сума податку за звітний (податковий) період по кожному контрагенту відображаються окремими рядками. При цьому в розділі ІІ додатка 5 "Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів" кількість записів по окремому контрагенту буде дорівнювати кількості податкових періодів, в яких були виписані податкові накладні, що дали право на податковий кредит.
10. Чи потрібно подавати Розрахунок суми бюджетного відшкодування (додаток 3 до податкової декларації), якщо платник не заявляє суму податку на додану вартість до бюджетного відшкодування?
В додатку 3 до податкової декларації з податку на додану вартість зазначено, що він подається платником податку, який має право на отримання бюджетного відшкодування відповідно до підпункту 7.7.2 пункту 7.7 статті 7 Закону (заповнено рядок 24 податкової декларації звітного податкового періоду).
11. Який порядок заповнення додатка 5?
Додаток 5 "Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів".
В Розділі І "Податкові зобов'язання" проводиться розшифровка виключно рядка 1 декларації з податку на додану вартість "Операції на митній території України, що оподатковуються за ставкою 20 відсотків".
Суми податку, сплачені під час митного оформлення товарів в Розділі І додатка 5 не відображаються.
В колонках 3, 4 відображаються загальний обсяг поставки та загальна сума податку на додану вартість в розрізі кожного контрагента-платника податку. В колонці 2 проставляється тільки індивідуальний податковий номер платника податку, його назва не заповнюється,
В разі здійснення протягом звітного періоду поставки товарів (послуг) неплатникам податку та/або не ідентифікованим особам, такі операції відображаються в рядку "Інші". В колонці 3 відображається загальний обсяг поставки таким особам, в колонці 4 - загальна сума податку.
В Розділі ІІ "Податковий кредит" в рядках 4 та 5 відображаються обсяги придбання товарів (послуг) та сума податку в розрізі постачальників (із зазначенням в колонці 2 тільки індивідуального податкового номера постачальника).
В колонці 3 додатка 5 "Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів" зазначається період виписки податкових накладних, так як податковий кредит звітного періоду може складатися не тільки із сум податку, віднесених до податкового кредиту на підставі податкових накладних, виписаних та одержаних у звітному періоді, а і податкових накладних, одержаних із запізненням та виписаних у попередніх податкових періодах. Таким чином кількість записів по окремому контрагенту буде дорівнювати кількості податкових періодів, в яких такі податкові накладні були виписані.
В разі використання одержаних товарів (послуг) в оподатковуваних та неоподатковуваних операціях, розподіл податкового кредиту проводиться відповідно до вимог п.п.7.4.3 п.7.4 статті 7 Закону України "Про податок на додану вартість", а відображення в додатку 5 проводиться у відповідних його розділах "Операції з придбання з ПДВ, які надають право формування податкового кредиту" та "Операції з придбання з ПДВ, які не надають право формування податкового кредиту", за таких умов один контрагент буде відображений в розділі ІІ двічі.
12. Порядок заповнення додатку 5 до декларації з податку на додану вартість (податковий кредит) у разі, коли придбані товари частково використовуються в оподатковуваних операціях?
В разі використання одержаних товарів (послуг) в оподатковуваних та неоподатковуваних операціях, розподіл податкового кредиту проводиться відповідно до вимог п.п.7.4.3 п.7.4 статті 7 Закону України "Про податок на додану вартість", а відображення в додатку 5 проводиться у відповідних його розділах "Операції з придбання з ПДВ, які надають право формування податкового кредиту" та "Операції з придбання з ПДВ, які не надають право формування податкового кредиту".
В даному випадку один контрагент буде відображений в розділі ІІ двічі.
13. Який порядок подання додатку 5 у разі подання уточнюючого розрахунку (з розшифруванням по контрагентах чи ні)?
У разі подання уточнюючих розрахунків, в яких проводиться коригування податкових зобов'язань та/або податкового кредиту, на суму уточнення подаються розшифровки згідно з додатком 5 на суму уточнення у розрізі контрагентів (пункт 4.2 Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість).
14. Який порядок заповнення колонки 3 "Обсяг поставки без ПДВ" додатку 5 до декларації з податку на додану вартість, а саме суми в розрізі окремо взятих контрагентів заповнюються у гривнях з копійками (як по реєстру) чи без копійок? Якщо без копійок, то як правильно здійснити округлення сум, щоб у підсумковому рядку "усього за місяць" загальна сума співпадала з даними рядку 1 декларації з податку на додану вартість (а у разі заповнення розділу ІІ - з рядком 10.1 декларації з податку на додану вартість).
З метою мінімальних відхилень сум податку на додану вартість, вказаних у "Розшифровках податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів" та у відповідних рядках податкової декларації з податку на додану вартість є доцільним заповнення даних в розрізі контрагентів у гривнях з копійками, а при заповненні рядка "Усього за місяць (квартал)" проводити округлення за загальновстановленими правилами.
15. Чи потрібно відображати у розділах І та ІІ додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість усіх без виключення покупців та постачальників платників податку на додану вартість, якщо їх кількість перевищує 500?
У розділах І та ІІ додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість окремими рядками відображаються загальний обсяг поставки та загальна сума податку за звітний (податковий) період по кожному без виключень контрагенту (покупцю або постачальнику) платника податку незалежно від їхньої кількості.
16. Який порядок заповнення додатку 5 по наказу № 159 у разі продажу товарів (послуг) неплатникам податку на додану вартість (індивідуальний податковий номер відсутній)?
Операції по реалізації товарів (послуг) неплатникам податку та/або не ідентифікованим особам відображаються у рядку "інші" розділу І "Податкові зобов'язання" додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість.
17. В якому рядку податкової декларації з податку на додану вартість відображається сума податкового кредиту за податковими накладними, що отримані із запізненням?
З урахуванням того, що податкові накладні, одержані із запізненням, включаються до реєстру отриманих податкових накладних того звітного періоду, в якому їх отримано, суми податкового кредиту по таких податкових накладних відображаються в загальній сумі податкового кредиту звітного податкового періоду (рядок 10.1).

Версія для друку

Близькі теми: top /
Коментарів: 0
Залишити коментар до «Щодо актуальних питань з податку на додану вартість (Лист ДПАУ від 18.04.2008 № 8109/7/16-1117)»
Ім'я

E-mail   Вхід
  Логин:
     Реєстрація
  Пароль:
    Забув пароль
  
   Пошук у статтях та новинах
 
   Курси валют на 13.05.2021
ВалютаКупівля
готівка
Продаж
готівка
НБУ
0,000,000,00
0,000,000,00
0,000,000,00