На головну сторінкуНаписати листаДодати в вибране  Аудиторські фірми Електронна база документів  Online - консультація аудитора
Аудит
Аудиторські фірми
Корисне аудиторам
Податки
Збори
Обов'язкові платежі
Бухгалтерський облік
Автоматизація
Головна сторінка - Аудит -Міжнародні стандарти аудиту

Міжнародні стандарти аудиту


Дивіться також:
Призначення й класифікація міжнародних стандартів аудиту
Міжнародні стандарти аудиту (англійською мовою)
Підтвердження оцінних значень у ході аудиту (МСА 540)
Використання результатів роботи іншого аудитора (МСА 600)
Аудиторський висновок про фінансову звітність (МСА 700)
Аудиторський висновок при виконанні завдань з аудиту спеціального призначення (МСА 800)

Поняття й види аудиторських доказів (МСА 500)

11 березня 2008 / Залишив(ла):Admin


Аудиторські докази — це інформація, отримана при формулюванні висновків, на яких ґрунтується думка аудитора. До них ставляться первинні документи, бухгалтерські записи, інша підтверджувальна інформація. МСА розглядають основні аспекти аудиторських доказів у стандарті МСА 500 «Аудиторські докази».


Ціль МСА 500 — установлення стандартів і надання керівництва відносно кількості і якості аудиторських доказів, необхідних у ході аудиту фінансової звітності.


Аудиторські докази повинні бути достатніми для формулювання розумних висновків, на яких ґрунтується думка аудитора. Докази збираються за кожним твердженням, нерідко один доказ може підтвердити кілька затверджень.


У ході одержання аудиторських доказів може використовуватись тестування засобів контролю, а також проводитись аудиторські перевірки за істотою.


Тестування засобів  контролю — тестування, проведені з метою одержання аудиторських доказів, що характеризують ефективність функціонування систем бухгалтерського обліку й систем внутрішнього контролю.


Процедури перевірки по суті — це процедури, які виконуються з метою одержання достатніх аудиторських доказів для виявлення істотних фальсифікацій у фінансовій звітності. Ці процедури можуть здійснюватися у вигляді детальних тестів господарських операцій і аналітичних процедур (МСА 520).


Тестування коштів контролю проводитися для підтвердження оцінки ризику системи внутрішнього контролю, а процедури по суті - для перевірки передумов, на підставі яких підготовлена фінансова звітність.


Достатніст ь-  належних аудиторських доказів являє собою кількісну міру зібраних у ході аудиту доказів. Звичайно аудитор опирається на докази переконуючі, але не вичерпні по характеру.


Доречність — це якісна властивість аудиторських доказів, що використовується в ході перевірки.


На думку аудитора впливає:


- аудиторська оцінка характеру й величини невід'ємного ризику на рівні фінансової звітності й на рівні сальдо рахунків;


- характер систем бухгалтерського обліку, системи внутрішнього контролю й оцінка ризику коштів контролю;


-  істотність перевіряємої статті або статей;


- попередній досвід;


- результати аудиторських процедур, у т.ч. по виявленню шахрайства;


 - джерела й достатність наявної інформації.


При одержанні аудиторських доказів шляхом процедур перевірки по суті, аудитор повинний розглянути їхню достатність із метою підтвердження передумов підготовки фінансової звітності.


Передумови підготовки фінансової звітності — це, по суті, думка керівництва підприємства, яке перевіряється що в явній і неявній формі виражено у фінансовій звітності.


Передумови підготовки фінансової звітності можуть бути розбиті на наступні категорії:


Існування — підтвердження існування активу або зобов'язання на певну дату;


Права й обов'язки — підтвердження приналежності активів і зобов'язань суб'єктову на певну дату;


Виникнення — підтвердження того, що операції звітного періоду ставляться до суб'єкта;


Повнота — підтвердження повноти інформації, відбитої у фінансовій звітності;


Вартісна оцінка — підтвердження належної вартісної оцінки елементів фінансової звітності;


Точний вимір — підтвердження правильної кількості відбиття операцій і віднесення доходів і видатків до потрібного періоду;


Подання й розкриття — розкриття й класифікація статей відповідно до основних принципів фінансової звітності.


Аудиторські докази збираються по кожній окремій категорії передумов, і наявність однієї з них не може компенсувати відсутність іншої.


            По джерелах докази діляться на:


•   отримані від підприємства, що перевіряється  - внутрішні;


•   отримані з інших джерел - зовнішні.


            По характеру  розрізняють наступні аудиторські докази:


•  візуальні - результати огляду, спостереження;


• документальні - інформація, отримана з паперових, електронних і інших носіїв;


• усні - отримані при опитуваннях персоналу або у формі заяв керівництва.


При оцінці надійності доказів варто враховувати чотири правила:


1)   докази, отримані із зовнішніх джерел, надійніше отриманих із внутрішніх джерел;


2) докази, отримані із внутрішніх джерел, більш надійні, якщо системи бухгалтерського обліку й внутрішнього контролю ефективні;


3)  докази, зібрані аудитором, надійніше доказів, наданих суб'єктом;


4)  докази у формі документів і письмових заяв надійніше заяв, представлених в усній формі.


Якщо докази, отримані з різних джерел, суперечать один одному, аудитор повинний провести додаткові процедури з метою з'ясування реального стану справ. Якщо є серйозні сумніви із приводу істотного затвердження, аудитор повинний одержати достатні й доречні докази для усунення таких сумнівів. Якщо це не вдається, то він повинний виразити умовно-позитивну думку або відмовитися від вираження думки.


МСА 500 „Аудиторські докази” установлює наступні процедури одержання доказів:


1.  Інспектування — перевірка записів, документів або матеріальних активів. У ході інспектування можна одержати аудиторські документальні докази різного ступеня надійності:


•   створені третіми сторонами й перебувають у них;


•   створені третіми сторонами, але перебувають у суб'єкта;


•   створені суб'єктом і перебувають у нього.


2.  Спостереження — вивчення процесів або процедур, виконуваних іншими особами.


3.  Запити й і підтвердження — пошук і одержання інформації в обізнаних осіб у межах або за межами суб'єкта. Запити можуть бути письмовими або усними.


4. Підрахунок — перевірка точності арифметичних розрахунків або виконання самостійних розрахунків.


5. Аналітичні процедури — аналіз значимих показників і тенденцій.

Версія для друку


Коментарів: 0
Залишити коментар до «Поняття й види аудиторських доказів (МСА 500)»
Ім'я

E-mail   Вхід
  Логин:
     Реєстрація
  Пароль:
    Забув пароль
  
   Пошук у статтях та новинах
 
   Курси валют на 12.04.2021
ВалютаКупівля
готівка
Продаж
готівка
НБУ
0,000,000,00
0,000,000,00
0,000,000,00