На головну сторінкуНаписати листаДодати в вибране  Аудиторські фірми Електронна база документів  Online - консультація аудитора
Аудит
Аудиторські фірми
Корисне аудиторам
Податки
Збори
Обов'язкові платежі
Бухгалтерський облік
Автоматизація
Головна сторінка - Програмне забезпечення

Програмне забезпечення


Дивіться також:
1С:Бухгалтерія 8 для України (автоматизації бухгалтерського й податкового обліку )
Нова бухгалтерiя (комплекс бухгалтерських програм)
Megapolis™.Підприємство (Комплексне рішення для автоматизації бізнесу)
ПАРУС-Підприємство 8.xx (Комплексна система управління крупним підприємством)
GrossBee XXI (автоматизація обліку й управління на торгово-промислових підприємствах)
FinExpert (автоматизація бізнес-процесів підприємств)

ПАРУС - Підприємство 7 (Комплексна система управління та обліку малих та середніх підприємств)

21 червня 2008 / Залишив(ла):Admin


Розробник - Корпорація "Парус", що заснована в 1990 році та є одним з найбільших на Україні розробників програмного забезпечення для керування підприємством (з 1998 року є офіційним партнером ORACLE).

 

Проста й зручна, але в той же час потужна повнофункціональна система, що дозволяє автоматизувати всі облікові й управлінські задачі, характерні для підприємств малого й середнього бізнесу.

Система має модульну побудову й містить у собі наступні модулі:

 • ПАРУС-адміністратор
 • ПАРУС-бухгалтерія
 • ПАРУС-реалізація й склад
 • ПАРУС-консолідація
 • ПАРУС-заробітна плата
 • ПАРУС-персонал
 • ПАРУС-ресторан
 • ПАРУС-менеджмент і Маркетинг
 • ПАРУС-готель
 • ПАРУС-лікувальна установа

Всі модулі системи можуть працювати як самостійні додатки, але повною мірою  функціональність модулів реалізуються при використанні в якості єдиного програмного комплексу із загальною базою даних.

 

 

ПАРУС-адміністратор

 

 

ПАРУС-адміністратор є керуючим модулем, за допомогою якого генеруються бази даних, заводяться користувачі й призначаються права доступу, а також здійснюється певний сервіс системи (обов'язкова й безкоштовна поставка в комплексі).

 

 

ПАРУС-бухгалтерія

 

 

ПАРУС-бухгалтерія забезпечує:

 • Облік банку й каси;
 • Облік основних засобів, МНА, МБП;
 • Облік господарських операцій;
 • Податковий облік:
  • облік вхідних і вихідних податкових накладних
  • книги покупок і продажів
  • облік податкового кредиту й податкових зобов'язань, валових доходів і валових видатків.
 • Облік матеріальних цінностей;
 • Формування оборотних відомостей;
 • Формування Головної книги;
 • Формування відомостей різних типів:
  • руху коштів по рахунках
  • по аналітичних рахунках
  • по кореспондуючих рахунках
  • по руху матеріальних цінностей
 • Звіти

ПАРУС-реалізація й Склад

 

 

ПАРУС-реалізація й Склад забезпечує:

 • Облік і обробку вхідних/вихідних документів;
 • Облік МЦ із точністю до модифікацій, партій (відключається), упаковок, строків придатності;
 • Формування більше 15 видів товарних звітів (кожний у розрізі декількох параметрів);
 • Автоматичний розрахунок податків і розрахунок ціни списання по методах LIFO, FIFO, облікові ціни, середні ціни;
 • Облік вихідних податкових накладних;
 • Зв'язок з ЕККА;
 • Контроль оплати товарів/послуг і ведення взаєморозрахунків постачальниками й покупцями;
 • Ведення особових рахунків контрагентів з можливістю ведення управлінського сальдо взаєморозрахунків, облік ліміту кредитування при відвантаженні;
 • Автоматичне й ручне резервування товару, у тому числі на конкретну партію;
 • Підтримку багатьох видів прайс-аркушів і цін реалізації, що діляться по тарифах, видам оплати, видам відвантаження;
 • Формування аналітичних звітів по продажах, заборгованості, прибутковості й рентабельності з побудовою графіків;
 • Облік комплектування/розукомплектовування.

 

ПАРУС-Заробітна плата

 

За допомогою системи ПАРУС-Заробітна плата легко автоматизується процес нарахування заробітної плати на всіх його етапах:

 • ведення особових рахунків співробітників;
 • розрахунок заробітної плати, у тому числі з урахуванням норм робочого часу й виробітку;
 • облік виплат по відомостях і РКО;
 • перерахунок заробітної плати за минулі місяці;
 • розрахунок відпусток, допомога з тимчасової непрацездатності й допомога на дітей;
 • розрахунок прибуткового податку, пенсійного внеску, виплат по виконавчих листах, утримань по позичках і інших утриманнях;
 • розрахунок нарахувань на заробітну плату (податки, фонди й т.д.);
 • формування й печатка списків допомог, лікарняних, відпускних і інших виплат, зводів (накопичувальних відомостей) по заробітній платі в різних розрізах;
 • печатка РКО на одержання заробітної плати, розрахунково-платіжних і платіжних відомостей по заробітній платі й інших виплатах, формування й печатка списків і платіжних доручень по перерахуваннях у банк і поштою;
 • формування, друк й відпрацьовування в обліку господарських операцій по заробітній платі 5-го меморіального ордера ( 5-ї проводки);
 • печатка різного виду довідок по заробітній платі (у т.ч. форму 8-ДР).

 

ПАРУС-Персонал

 

Проста й зручна система кадрового обліку ПАРУС-Персонал призначена для комплексного рішення завдань управління персоналом на підприємстві. Має різні комплектації:

 

 • "Х" для комерційних організацій;
 • "Г" для бюджетних установ, ураховує вимоги закону "Про державну службу" від 16 грудня 1993р.;

Використання системи ПАРУС-Персонал дозволяє:

 • реєструвати в системі анкети співробітників з можливістю подальшого їхнього виводу на друк;
 • створювати штатний розклад по співробітниках з можливістю створення вкладених (підлеглих) підрозділів;
 • вести в системі стандартні кадрові накази з їхнім автоматичним відпрацьовуванням (наприклад: на прийом, звільнення, переміщення, відпустки й ін.) і можливістю друку як у стандартному текстовому варіанті так і у вигляді деяких стандартних форм (наприклад, форма розпорядження на відпустку);
 • вести табелі співробітників;
 • виконувати дії, пов'язані з переміщенням співробітників, прийомом на роботу, звільненням, виводом за штат, надання відпустки й т.п. Дані по співробітниках автоматично відображаються в історії призначень і переміщень, до якої завжди можна звернутися;
 • вести облік інформації про курсову підготовку, атестацію й відпустках співробітників, виконанні ними посад і переміщеннях усередині організації, а також обліку про військовозобов'язаних;

Звітність

Система дозволяє формувати й друкувати такі кадрові звіти як, штатний розклад у розрізі посад і співробітників, звіт по руху співробітників, звіт по стажу роботи, звіт по вакантних посадах (форма 3-ПН), перелік дітей для надання допомоги.

У системі також передбачена можливість друку деяких статистичних звітів: звіт по формах 1-ПВ, 3-ПВ, 6-ПВ, 10-1, 9-ДС, також є можливість одержати відомості по військовозобов'язаних, укомплектованості й вакантним посадам на підприємстві й багато інших звітів.

Система ПАРУС-Персонал дає можливість одержувати звіти облікового характеру на підставі відібраних співробітників по рвзним умовах відбору, слід зазначити, що поля, що включаються в такий звіт вибираються користувачем самостійно, що робить систему більш гнучкою й функціональною. Налаштовані користувачем звіти зберігаються в базі даних і при наступному їхньому виклику досить указати ім'я звіту для висновку на друк.

Шаблони для друку документів містяться у форматі Excel, тому при необхідності є можливість їхнього редагування.

Додаткові функції:

 • забезпечено можливість оперативного відбору співробітників за заданими критеріями, що дозволяє одержувати оперативні зведення по різних напрямках діяльності персоналу;
 • у системі реалізована функція розмежування прав доступу до окремих розділів, що є необхідною умовою при роботі в системі декількох користувачів.

 

ПАРУС-ресторан

 

ПАРУС-ресторан - автоматизована система управління  для підприємств громадського харчування. Система охоплює автоматизацію бізнес процесів , що дозволяє вирішувати всі облікові й управлінські завдання, характерні для даного виду бізнесу.

 

 

 

ПАРУС-менеджмент і Маркетинг

CRM-Система, призначена для координації багатобічних зв'язків з реальними й потенційними клієнтами й централізованим управлінням продажами.

Система дозволяє:

 • вести в структурованому виді інформацію з контрагентів:
  • адреси й трансфери;
  • телефони;
  • E-mail і www;
  • види діяльності;
  • банківські та інші реквізити;
  • перелік особливих позначок, що задаються користувачем;
 • вести облік роботи по контрагентам (партнеру, замовнику, конкуренту) у розрізі видів діяльності (його або ваших), по кожному з яких деталізуються:
  • контактні особи організації;
  • реквізити контактних осіб;
  • накопичувальна хроніка взаємних контактів (дата, зміст вирішених питань і проблем або подій, реквізити фахівця, що контактував);
 • вести облік звернень контрагентів (партнерів, замовників, конкурентів), адресно розподіляючи їх по структурних підрозділах і фахівцям вашого підприємства, з автоматичним записом у хроніку взаємних контактів, деталізуючи при цьому:
  • найменування контрагента;
  • дату й час звернення;
  • реквізити відповідальної особи, що приняла інформацію;
  • кому призначається прийнята інформація (підрозділ, посада, Ф.І.Б.).
 • вести облік робочого часу співробітників з можливістю задавати фахівцеві графік роботи за датами. Графік роботи являє собою набір записів, кожна з яких містить:
  • дату, час і тривалість проведення робіт, надання послуг, контактів і т.п.;
  • найменування контрагента з повним переліком реквізитів;
  • характер роботи або контакту;
  • зміст роботи (відображається в накопичувальній хроніці взаємних контактів з даним контрагентом).
 • автоматизувати такі напрямки в роботі маркетингового відділу, як прямій телемаркетинг (предметно орієнтований обзвін контрагентів (партнерів, замовників, конкурентів) за визначеними критеріями) і діректмейл (формування списку адресатів по заданим параметрам, з метою адресного розсилання).
 • вести облік різних маркетингових заходів (акції, семінари та ін.) При цьому по кожному заходу ведеться інформація про учасників, матеріали, витратах і доходах.
 • фіксувати вихідні документи-підстави (договори, рахунки й т.п.) і їхню оплату по реалізації власних товарів і послуг. Крім номера, дати й найменування платника, реквізитів укладача документа-підстави й реквізитів торговельного посередника або агента, кожний договір має так звані специфікації, які містять необхідну інформацію з:
  • найменуванню продукту або послуги;
  • кількості даного продукту;
  • його ціні;
  • загальній сумі, що розраховується автоматично, виходячи з кількості й вартості продукту.

У системі ПАРУС-Менеджмент і Маркетинг також є можливість одержання звітів по всіх розділах системи в шаблонах додатка MS Excel, доступних для редагування.

 

 

 

 

ПАРУС-консолідація

 

Комплексна система автоматизації консолідованого обліку спеціально розроблена для великих підприємств і установ, що мають велику кількість підзвітних структур, що періодично звітують перед головною організацією. Згідно вимогам ринку, створена функціонально гнучка система, що дозволяє зводити й аналізувати інформацію різних аспектів, наприклад, виконувати зведення бухгалтерської звітності, здійснювати збір і аналіз статистичної інформації з роботи різних напрямків діяльності підприємства, або обробку даних по підзвітних установах і т.п.

Система дозволяє автоматизувати всі основні етапи роботи зі звітами:

 • заповнення, перевірка й друк первинних звітів;
 • одержання зведеної звітності, її контроль;
 • аналіз інформації, що міститься у звітах і її подання у вигляді аналітичних звітів, графіків і діаграм;
 • зберігання первинних і зведених звітів у базі даних, використання інформації, що зберігається в ній, при заповненні й аналізі звітів;
 • обмін інформацією між підзвітними структурами (Абонентами) і Центром, де провадиться зведення і аналіз інформації.

 

ПАРУС-готель

 

Система для автоматизації бізнес-процесів обслуговування клієнтів підприємствами готельного типу.

 

 

 

 

ПАРУС "Лікувальна установа"

 

Модуль створений спеціально для організацій охорони здоров'я України й призначений для автоматизації обліку пацієнтів лікувальних установ різної спеціалізації.

 

 

Подробиці на http://www.parus.com.ua/

Версія для друку


Коментарів: 3
3. Залишив(ла) Гість (Цитувати Ім'я) 22 грудня 2014 - 17:20
Програма ПАРУС не допоможе, якщо фірма-аферист: в Івано – Франківську близько півтисячі сімей стали жертвами корупційних махінацій. Це люди, яким приватна фірма «Екватор – ІФ», не маючи необхідних документів, встановлювала автономне опалення. ЇЇ керівник Віталій Олексин обіцяв вручити договори після виконання робіт,натомість встановив опалення без належної дозвільної документації і, недовівши справу до завершення, просто зник з міста.
http://versii.if.ua/novunu/kriminalniy-ekvator-chi-znaydut-frankivskih-aferistiv-roku/

2. Залишив(ла) Артур Федоренко (Цитувати Ім'я) 26 березня 2010 - 11:37
Ну и зря. Все работает. Не надо экономить на внедрении. И вообще нам бы уже бошки поскручивали если бы было так как вы пишете. Посмотрите на список наших клиентов. А с 1-с моментов тоже достаточно. Все решают люди, так что про "гроши" не надо.....

1. Залишив(ла) Приватне підприємство "Екватор-Іф" (Цитувати Ім'я) 5 серпня 2009 - 13:33
Користюсь даною програмою, зовсім не довго, але враження про неї склалось не зовсім добре. Програма не виконує половини тих функцій про які мені говорив їхній менеджер, а якщо і виконує, то потрібно робити безліч додаткових операцій, на які іде зайвий час. Хоча говорив дуже гарно і переконував мене на саме цю програму. Одним словом програма донічого. 1-С набагато більш автоматизована ніж дана програма. Так що, якщо хтось хоче купляти дану програму то не купляйте, бо вона не варта "ломаного гроша"!!!!
Особисто я буду вимагати від них повернення мені моїх коштів

Залишити коментар до «ПАРУС - Підприємство 7 (Комплексна система управління та обліку малих та середніх підприємств)»
Ім'я

E-mail   Вхід
  Логин:
     Реєстрація
  Пароль:
    Забув пароль
  
   Пошук у статтях та новинах
 
   Курси валют на 20.07.2024
ВалютаКупівля
готівка
Продаж
готівка
НБУ
USD41,8341,9441,49
EUR45,6545,8345,17